Hyppää sisältöön
Media

Turvetuotannosta poistuvien alueiden maankäytön ohjauskeinot -selvitys

Toteuttaja: Tapio Oy

Kesto: 2022

Selvitystyön tavoitteena on koostaa tietoa eri hallinnonaloilta ja luoda pohjaa turvetuotannon jatkokäyttöön siirtymisen suoraviivaistamiselle ja kansallisten toimintatapojen yhtenäistämiselle. Selvityksessä tarkastellaan turvetuotannosta poistuvien alueiden maankäytön ohjausta seuraavien kokonaisuuksien osalta.

  1. Toiminnan lopettamisen jälkeiset velvoitteet

  2. Turvetuotannon jatkokäyttö - määritelmät sekä nykyiset lupa- ja ilmoitusmenettelyt

  3. Turvetuotantoalueiden jälkihoidon ja jatkokäytön valvonta

 

Selvityksen perusteella koostetaan raportti, joka sisältää ratkaisuehdotuksen yhtenäiseen turvetuotannon lopettamiseen liittyvien käytänteiden toteuttamiseen. Ratkaisuehdotuksen tavoitteena on olla kaikille oikeudenmukainen, ympäristön huomioiva ja nopeaa jatkokäyttöön siirtymistä tukeva.