Hyppää sisältöön
Media

Turvetuotannosta poistuvien alueiden maankäytön ohjauskeinot -selvitys

Toteuttaja: Tapio Oy

Kesto: 2022

Selvitystyössä koostettiin taustatietoja turvetuotantoalueen jatkokäyttöön siirtymiselle ja turvetuotannon lopettamisen jälkeisistä velvoitteista. Lisäksi laadittiin ratkaisuehdotus seuraavaan maankäyttöön siirtymisen määrittelyä varten.

Selvityksen toteutti Tapio ja työ toteutettiin yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Selvitystä varten kuultiin turvealan toimijoita sekä keskusteltiin eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Ratkaisuehdotuksessa hyödynnettiin tilastokeskuksen maankäyttöluokkia. Selvityksessä tunnistetuille erilaisille turvetuotantoalueiden jatkokäyttömuodoille määriteltiin ajankohta, jolloin voidaan sanoa alueen siirtyneen seuraavaan maankäyttömuotoon. Eri jatkokäyttötapojen osalta koostettiin voimassa olevat lupa- ja ilmoitusmenettelyt, jotka tulee huomioida jatkokäyttöön siirtymistä tehdessä.

Selvityksessä nostettiin esiin myös havaittuja lisätiedon tarpeita sekä kehittämiskohteita. Selvitys on julkaistu Tapion raportteja -sarjassa.

Laadittua selvitystä täydentää Itä-Suomen yliopiston selvitys rahkasammaleen korjuun ohjauskeinoista. 

Lisätietoa:

Selvitys turvetuotannosta poistuvien alueiden maankäytön ohjauskeinoista (Tapio, 2023)