Hyppää sisältöön
Media

Turvetuotantoalueiden ilmastokestävät jatkokäyttömahdollisuudet (TuiJa)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Tapio Oy yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021–2023

Turvetuotantoalueita on Suomessa noin 120 000 hehtaaria, ja tuotannosta vapautuva ala on vuosittain noin 2000–5000 hehtaaria. Turvetuotannosta poistuvien alueiden määrä tulee lisääntymään runsaasti lähivuosina turvetuotannon vähentyessä. Alueiden jatkokäyttömahdollisuuksia on monia, esimerkiksi metsitys, peltoviljelyyn siirtyminen tai kosteikon perustaminen. Suonpohjan topografiset piirteet vaikuttavat alueen vesitalouteen ja siten eri jatkokäyttömuotojen ilmastovaikutuksiin. Esimerkiksi helposti kuivuvat alueet voi olla järkevää metsittää, kun taas vettymiseen taipuvilla alueilla ilmastovaikutusten kannalta parempi vaihtoehto voi olla turvetta kerryttävän kosteikon perustaminen.

TuiJa-hankkeen tavoitteena on kehittää ja jalkauttaa menetelmiä suonpohjien jatkokäyttösuunnitteluun. Uudella ennakkosuunnittelun menetelmällä edistetään ilmastoviisasta maankäyttöä turvetuotannosta poistuvilla alueilla.

Hankkeen aikana:

  • Määritellään pilottialueille niiden topografiaan soveltuvat jatkokäyttömuodot, jotka edistävät hiilensidontaa sekä hiilivarastojen ja monimuotoisuuden säilymistä.
  • Kehitetään ennakkosuunnittelun menetelmää jatkokäyttötapojen ilmastokestävyyden parantamiseksi.
  • Selvitetään maanomistajien näkemyksiä ja edellytyksiä ilmastoviisaan jatkokäytön toteutuksesta.
  • Lisätään erityisesti maanomistajille suunnattua tietoa jatkokäyttötapojen ilmastovaikutuksista.

TuiJa-hanke edistää maankäyttösektorin ilmastokestävyyttä, lisää ymmärrystä turvetuotantoalueiden jatkokäytön ilmastovaikutuksista ja auttaa maanomistajaa suunnittelemaan jatkokäyttöä ilmastokestävyyden näkökulmasta.
 

Lisätietoja

Hankkeen projektipäällikkö Tiina Ronkainen, Tapio, etunimi.sukunimi@tapio.fi, puh. +358 50 322 9566.

Tutkija Niko Silvan, Luonnonvarakeskus, niko.silvan@luke.fi, puh. +358 29 532 4018

Muualla verkossa
Tapio Oy:n hankesivu

Muualla palvelussamme
Maankäytön muutokset ja kosteikot -hankkeiden kuvaukset