Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uudet valtakunnalliset maaseutupolitiikan hankkeet valittu

Maa- ja metsätalousministeriö
6.4.2017 10.04
Tiedote

Maaseutupolitiikan hankevaroista rahoitetaan tänä vuonna viisi uutta maaseutupoliittista verkostohanketta sekä kuusi uutta maaseudun tutkimus- ja kehittämishanketta.

Maaseutupolitiikan hankkeet rahoitetaan maaseudun kehittämisen määrärahasta (mom. 30.10.63) sekä maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera). Vuodelle 2017 haettavana oli yhteensä noin 900 000 euroa. Avustusta haettiin momentilta noin 612 000 euroa, käytettävissä on noin 400 000 euroa. Makerasta haettiin noin 2 375 000 euroa ja käytettävissä on 510 000 euroa. Verkostohankehakemuksia saapui määräaikaan mennessä kahdeksan (8) kappaletta ja tutkimus- ja kehittämishankehakemuksia 21 kappaletta.

Maaseutupolitiikan hankkeilla edistetään maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 ja Maaseutupolitiikan neuvostolle asetettujen tehtävien toteuttamista. Hankkeiden valinnassa painotettiin hankkeiden sopivuutta haettuun teemaan ja valtakunnallista vaikuttavuutta sekä viestintää ja laatua.

Verkostohaun painopisteinä olivat harvaan asutut alueet, osaaminen ja työllisyys, kansalaistoiminta ja hyvinvointi, elinvoimainen toimintaympäristö sekä ruotsinkieliset alueet. Tutkimus- ja kehittämishankehaun pääteemana oli ”konkreettiset ratkaisumallit ja toimintatavat maakunta- ja sote-uudistuksessa maaseudun palvelujen järjestämisessä, yrittäjyyden edistämisessä, osallisuudessa tai maaseututiedon keräämisessä” ja läpileikkaavia näkökulmia haettiin paikkaperustaisuudesta, älykkäästä erikoistumisesta, maaseutuvaikutusten arvioinnista ja kumppanuudesta. 

Maaseutupolitiikan verkostohankkeita rahoitetaan viisi (5) kappaletta ja maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita rahoitetaan tänä vuonna kuusi (6) kappaletta. Verkostohankkeiden rahoituspäätökset tehdään kolmeksi vuodeksi budjettiehdoin. Tarkemmat tiedot rahoitetuista hankkeista ovat liitteessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Christell Åström, neuvotteleva virkamies, p. 0295 162 030, [email protected].
Antonia Husberg, maaseutuylitarkastaja p. 0295 162 033, [email protected].

Kimmo Tiilikainen Maaseutu