Hyppää sisältöön
Media

Uudistava maatalous osana ekologisen kriisin ratkaisua

Toteuttajat

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Hankkeen perustiedot

Osana biotaloutta kestävä maatalous ja ruuantuotantojärjestelmä takaavat ruokaomavaraisuuden ja tulevaisuuden ruokaturvan. Ruuantuotanto ja sen taloudellinen kannattavuus ovat vahvasti kytköksissä maaperään, jonka elinvoimaisuus mahdollistaa viljelyn ja ruuantuotannon jatkuvuuden. Maatalouden ulkoisvaikutukset, kuten kemikaalien käyttö, monokulttuuriset viljelykäytännöt, maaperän huono kunto, eläinten hyvinvoinnin haasteet, keskittynyt kauppa ja viljelijöiden heikko asema ruokaketjussa vaativat uusia ratkaisuja. 

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa pilottitutkimuksen (aloitettu 2019) pohjalta rakennettua maaperän kunnon parantamiseen ja ravinteiden suljettuun kiertoon pohjautuvaa maatalouden mallia, jossa maatilaa hoidetaan paikallisen ekosysteemin lähtökohdista käsin. Kumppanuusmaatalouden malli tukee kestävää viljelyä myös siten, että viljelijä voi saada oman oikeudenmukaisen osansa ruokaketjun tuottamasta lisäarvosta. Kumppanuusmaatalous tarjoaa vaihtoehtoisen tavan organisoida taloutta.
 

Kesto: 1.1.2020 – 31.12.2020

Ota yhteyttä: KTT Galina Kallio, etunimi.sukunimi@helsinki.fi