Hyppää sisältöön
Media

Uusi asetus parantaa valmiutta afrikkalaisen sikaruton torjuntaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.3.2023 17.15
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö antoi keskiviikkona asetuksen a-luokan eläintautien vastustamisesta. Asetuksella varaudutaan afrikkalaisen sikaruton torjuntaan Suomessa. Asetuksella pannaan toimeen EU:n asetusten mukaisia sääntöjä Suomessa.

Asetuksen pääpaino on luonnonvaraisissa villisioissa todetun afrikkalaisen sikaruton (ASF) vuoksi perustettavan tartuntavyöhykkeen kielloissa, ehdoissa ja toimenpiteissä. Suomessa ei tautia ole todettu koskaan, mutta taudin tuloon varaudutaan mm. tällä asetuksella.

Säädettävien kieltojen ja ehtojen tarkoitus on parantaa bioturvaa ja ehkäistä ASF-tartuntojen leviäminen tartunnan vuoksi perustettavalla tartuntavyöhykkeellä ja vyöhykkeeltä ulos. Kiellot ja ehdot kohdistuvat siankasvatukseen, metsästykseen ja muuhun sellaiseen maastossa tapahtuvaan toimintaan, jonka arvioidaan voivan levittää ASF-tartuntaa edelleen. Tartuntavyöhykkeen koko määräytyy tautilöydösten ja taudin leviämisen riskiin vaikuttavien olosuhteiden perusteella. Kun tartuntavyöhyke perustetaan, kielletään alueella alkuvaiheessa mm. villisikojen metsästys.

Lisäksi kielletään tuotantosikojen, niiden sukusolujen ja alkioiden sekä sioista saatavien tuotteiden siirrot. Kieltoa ei kuitenkaan uloteta koskemaan sellaisia siirtoja, jotka täyttävät turvallisille siirroille asetuksessa säädetyt ehdot, joiden toteutumista viranomainen valvoo. Käytännössä esim. kaikki tuotantosikojen siirrot kuitenkin pysähtyvät vähintään kahdeksi viikoksi. Kansallisen ja EU-lainsäädännön mukaiset kiellot ja ehdot ovat voimassa niin kauan, kunnes tartunta on varmuudella hävitetty alueelta. Tämä vie käytännössä vähintään vuoden ja onnistuu sitä paremmin, mitä nopeammin ensimmäinen tartunta todetaan.

Afrikkalainen sikarutto on vaarallinen viruksen levittämä tartuntatauti, jota vastustetaan EU:n alueella yhdenmukaisella lainsäädännöllä. Tauti tarttuu kaikkiin sikaeläimiin, mutta ei ihmisiin. Sairastunut sika erittää tartuntaa kaikissa eritteissään. Virus säilyy useita kuukausia kuolleen sian ruhossa. EU:n alueelle tauti levisi vuonna 2014 ja tällä hetkellä sitä todetaan laajasti EU:n itäisissä jäsenmaissa sekä tietyillä alueilla Saksassa ja Italiassa. Suomen lähialueilla tautia todetaan säännöllisesti Virossa ja muissa Baltian maissa erityisesti luonnonvaraisissa villisioissa. Villisialla on keskeinen rooli tartuntojen leviämisessä alueelta toiselle.

Myös ihminen voi toiminnallaan levittää tartuntaa uusille alueille ja sikaloihin viruksen saastuttamien välineiden, vaatteiden, rehun, kuivikkeiden, kuljetusvälineiden ja elintarvikkeiden välityksellä. Suomessa viranomaiset on jo usean vuoden ajan keskittyneet taudin leviämisen ehkäisyyn, tartunnan varhaiseen toteamiseen ja varautumiseen.

Matkustajat eivät saa tautiriskin vuoksi tuoda EU:n ulkopuolelta Suomeen lihaa, maitoa eikä niistä tehtyjä tuotteita. Lisäksi Ruokavirasto suosittelee, että sian- tai villisian lihaa sisältäviä lihatuotteita ei tuotaisi lainkaan eväinä tai tuliaisina niistä EU-maista, joissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa.

Lue lisää afrikkalaisesta sikarutosta Ruokaviraston sivuilta.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Eero Rautiainen p.  0295 162 049, sähköposti: eero.rautiainen (@) gov.fi

 

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Riista Ruoka ja maatalous