Hyppää sisältöön
Media

Vaikuta nyt maaseudun ja saariston elinvoiman kehittämiseen – tutustu tilannekuvaan ja vastaa verkkokyselyyn

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2024 15.30
Tiedote

Miltä yhteiskunta näyttää maaseutu- ja saaristoalueiden näkökulmasta? Mitä tietoa maaseutu- ja saaristoalueiden elinvoiman uudistamisessa tulee kansallisesti huomioida? Näkemyksiä kaivataan nyt maaseutu- ja saaristoalueiden laajan tilannekuvan muodostamiseen. Vastaa verkkokyselyyn 15.8.2024 mennessä.

Suomen maaseutu- ja saaristoalueiden elinvoiman uudistaminen edellyttää ajantasaista tietopohjaa sekä moniäänisiä näkemyksiä. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti laaditaan maaseutupoliittinen selonteko, joka määrittelee valtioneuvoston pitkän aikavälin vision maaseutualueille. Se täsmentää tavoitteet ja toimet maaseutu- ja saaristoalueiden elinvoiman uudistumiselle, asuttavuuden, palveluiden, infrastruktuurin, yrittäjyyden, kansalaistoiminnan edellytyksille sekä suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden vahvistamiselle.

Tätä tavoitetta varten maa- ja metsätalousministeriö muodostaa parhaillaan valtakunnallista tilannekuvaa Suomen maaseutu- ja saaristoalueista. Tilannekuva on osa selonteon valmistelua. Sen muodostamiseen hyödynnetään olemassa olevaa tilastotietoa ja tutkimusta. Laajaan tilannekuvaan voi kesän aikana tutustua otakantaa.fi -verkkopalvelussa. Näkemyksiä toivotaan puuttuvista tiedoista, jotka nähdään keskeisiksi ja relevanteiksi maaseutu- ja saaristoalueiden elinvoiman uudistamiselle ja poikkihallinnollisten toimenpiteiden muodostamiselle. Tilannekuvan analyysiin voi myös kukin antaa panostuksensa. Tilannekuvan tarkoituksena on luoda kuva yhteiskunnallisista rakenteista eri asioiden keskinäisistä suhteista sekä siitä, miten rakenteet tukevat maaseutualueiden asuttavuutta, yrittäjyyttä ja kansalaistoimintaa sekä koko maan hyvinvointia ja kokonaisturvallisuutta.

”Hallitusohjelmassa nähdään, että suomalainen maaseutu, maatalous ja metsät turvaavat kansalaisten hyvinvointia ja ovat koko yhteiskunnan peruspilareita ja että elinvoimainen maaseutu on elinehto koko Suomen hyvinvoinnille. Kannustan laajasti osallistumaan kyselyyn ja ottamaan kantaa maaseudun kehittämisen puolesta”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Maaseutu- ja saaristoalueiden tilannekuvan koontiin kaivataan paikallisia näkökulmia

Maaseutu- ja saaristoalueiden tilannekuvaan voi ottaa kantaa vastaamalla verkossa otakantaa.fi-kyselyyn. Laaja tilannekuva kattaa teemoja taloudesta ja yrittäjyydestä asumiseen, palveluihin ja kansalaistoimintaan. Tilannekuvaan on myös koottu tietoja väestön toimintakyvystä ja pärjäävyydestä.

Laaja tilannekuva valmistuu analyyseineen ja julkaistaan loppuvuodesta 2024. Tilannekuvan muodostaminen on tärkeä osa maaseutupoliittista selontekoa. Selonteolla parannetaan politiikan johdonmukaisuutta ja osuvuutta maaseutu- ja saaristoalueilla sekä edistetään paikkaperustaisen politiikan ja kehittämisen toteuttamista. Kyseessä on poikkihallinnollinen kokonaisuus, johon kytkeytyvät useat ilmiöt ja tarkastelukohteet sekä vireillä olevat hankkeet. Näin ollen tilannekuva myös elää voimakkaasti.

Selonteko ja siihen kytkeytyvä toimeenpanosuunnitelma valmistellaan poikkihallinnollisesti maa- ja metsätalousministeriön johdolla sekä valtioneuvoston asettamien maaseutupolitiikan neuvoston (MANE), saaristoasiain neuvottelukunnan (SANK) ja harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän (HARVA) tuella. Lisäksi valmisteluun osallistetaan monipuolisesti ja laaja-alaisesti sidosryhmiä ja kuullaan kansalaisia verkossa sekä tapahtumissa. Hallitus antaa selonteon eduskunnalle tällä hallituskaudella.

Verkkokysely

Osallistu verkkokyselyyn 15.8.2024 mennessä

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

Antonia Husberg, neuvotteleva virkamies, antonia.husberg@gov.fi, p.029 516 2033

Sami Tantarimäki, erityisasiantuntija, sami.tantarimaki@gov.fi, p. 0295 516 2030

Maaseutu