Hyppää sisältöön
Media

Valtakunnallisella viemäröintiohjelmalla parannetaan jätevesihuoltoa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2012 11.58 | Julkaistu suomeksi 3.12.2014 klo 6.15
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistyönä on valmistunut vuoteen 2016 ulottuva valtakunnallinen viemäröintiohjelma. Ohjelma linjaa periaatteet ja kriteerit viemäriverkostojen rakentamiselle haja-asutusalueilla sekä sisältää suunnitelman valtion tuen suuntaamiseksi viemärihankkeisiin. Jätevesihuoltoa parantamalla vähennetään jätevesistä vesiin aiheutuvaa kuormitusta ja ympäristöön aiheutuvia haittoja. Ohjelma on sidottu haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen siirtymäkauteen ja vesienhoito­suunnitelmien toteuttamiseen.

 

Suomen vesihuollon lähivuosien keskeisiä haasteita on haja-asutuksen jätevesihuollon järjestäminen. Vaatimukset yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille kasvavat. Kunnat joutuvat valitsemaan pienten puhdistamojen saneerauksen ja jätevesien keskuspuhdistamolle kokoamisen välillä. Valinta viemäriverkoston ja kiinteistön oman jätevesijärjestelmän välillä on tehtävä huolella.

Viemäröintiohjelmaa varten tehdyn tarveselvityksen mukaan suunnitelmia on ainakin 65 000 haja-asutusalueen talouden saattamiseksi viemäriverkostojen piiriin. Näistä valtion tuilla olisi perusteltua viemäröidä yhteensä noin 30 000 taloutta vuosina 2012 -2016. Jos tarkoitukseen myönnettävät tukimäärärahat säilyvät viime vuosien tasolla, voidaan ohjelmakaudella viemäriverkosto ulottaa noin 20 000 talouteen valtion tuella.

Siirtoviemärihankkeita tarveselvitykseen sisältyi noin 100, joista tärkeimmät noin 50 hanketta olisi tarpeen toteuttaa valtion tuella ohjelmakauden aikana. Viime vuosien tukimäärärahoilla siirtoviemärihankkeita voisi toteutua 20 -30. Ohjelmassa esitetty lähivuosien tukirahoitus on suuntaa-antava, sillä valtion tuen määrä tarkentuu vasta vuosittain talousarvio­menettelyssä.

Ohjelman pääasiallisina tietolähteinä on käytetty kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmia ja vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia. Hankkeet sisältyvät myös vesienhoitosuunnitelmiin, joiden toimeenpanoa ohjelma edistää. Haja-asutusalueen asukkaiden kannalta on tärkeää, että kunnat määrittävät vesihuollon kehittämis­suunnitelmis­saan selvästi alueet, jotka on tarkoitus saattaa viemäriverkostojen piiriin. Tieto verkostojen laajentamisesta helpottaa niin vesi­huoltolaitosten kuin kiinteistökohtaistenkin ratkaisujen tekemistä.

Viemäröintiohjelman linjaukset on tarkoitettu kaikille vesihuollosta vastaaville tahoille näiden verratessa laitosten verkostoihin perustuvia jätevesiratkaisuja ja kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Viemäröintiohjelman laatiminen perustuu pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan ja eduskunnan asiaa koskevaan lausumaan.

Lisätietoja:
maa- ja metsätalousministeriöstä: vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, puh. 040 751 8417
ympäristöministeriöstä: yli-insinööri Jorma Kaloinen, puh. 0400 143 910