Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto vahvisti Etelä-Suomen kansallisen erityistuen lopullisen tukitason

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2019 13.59
Tiedote

Valtioneuvosto vahvisti tänään Etelä-Suomessa maksettavan rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisen kansallisen erityistuen lopullisten tukitason. Tuen kokonaismäärä on 20 miljoonaa euroa, josta 8 miljoonaa euroa eli 40 prosenttia kohdistuu Etelä-Suomen maito-, nauta-, lammas ja vuohitilojen rehunurmille ja 12 miljoonaa eli 60 prosenttia ohjataan alueen rehuohra- ja kevätvehnäaloille.

Erityistuki maksetaan kertaluonteisena uutena maatalousalan de minimis- eli vähämerkityksisenä tukena. Tukea haettiin tämän vuoden tammikuussa. Nyt vahvistettu Etelä-Suomen erityistuki myönnetään pinta-alaluokittain ryhmiteltyinä tukimäärinä.

Nurmikasvien pinta-alan perusteella maksettavaa tukea alennetaan 83,6 euroa/tila kaikissa tilakokoluokissa pois lukien suurin kokoluokka. Siinä tukitasoa ei ole perusteltua alentaa, koska tiloilla tuki nurmihehtaaria kohti olisi monessa tapauksessa joka tapauksessa nurmihehtaaria kohti laskettuna pienempi kuin muissa kokoluokissa (Linkki: uudet tukitasot). Rehuohralle ja kevätvehnälle maksettavaa tukea korotetaan 72,2 euroa/tila kaikissa tilakokoluokissa (Linkki: uudet tukitasot). Näillä muutoksilla varmistetaan se, että hyväksyttyjen tukihakemusten perusteella maksettava tuen menekki vastaa ennen tukihakua päätettyä tuen jakaumaa eri kasveille mahdollisimman tarkasti.

Etelä-Suomen erityistuki myönnetään maatalouden vähämerkityksisenä -tukena. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle myönnettyjen vähämerkityksisten maataloustukien yhteismäärä ei ylitä verovuoden, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, ja sitä edeltäneen kahden verovuoden ajanjaksolla maksetun tuen enimmäismäärää. Enimmäismäärä tällä hetkellä on 20 000 euroa, joka huomioitiin lopullisia tukimääriä vahvistettaessa.

Ruokaviraston tavoitteena on maksaa tuki huhtikuussa 2019.

Linkki aiempaan tiedotteeseen

Lisätietoa Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Lea Anttalainen, p. 0295312423

Ylitarkastaja Riikka Klemola, p. 0295312430

etunimi.sukunimi@mavi.fi

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347

etunimi.sukunimi@mmm.fi