Hyppää sisältöön
Media

Valvonta-asetuksen nojalla annettu komission delegoitu asetus (EU) 2019/624  

Kohderyhmä: Elintarvikealan valvojat ja toimijat

Keskeinen sisältö: Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/624 säädetään eläinperäisten elintarvikkeiden virallista valvontaa koskevista vaatimuksista lihantarkastuksen ja simpukoiden osalta. Asetus on annettu virallista valvontaa koskevan asetuksen (EU) 2017/625 nojalla.

Säädöksen nimi: Komission delegoitu asetus (EU) 2019/624 lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti

Säädöksen numero: (EU) 2019/624

Säädöksen julkaisupäivä: 17.5.2019

Säädöksen soveltamispäivä: pääosin 14.12.2019 alkaen

Linkki säädökseen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0624&qid=1564145714145&from=FI (suomenkielinen)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0624&qid=1564145714145&from=FI (ruotsinkielinen)