Hyppää sisältöön
Media

Valvonta-asetuksen nojalla annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627  

Kohderyhmä: Elintarvikealan valvojat ja toimijat

Keskeinen sisältö: Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/627 säädetään eläinperäisten elintarvikkeiden virallista valvontaa koskevista vaatimuksista (mm. lihantarkastuksesta). Asetus on annettu virallista valvontaa koskevan asetuksen (EU) 2017/625 nojalla.

Säädöksen nimi: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen valvonnan osalta

Säädöksen numero: (EU) 2019/627

Säädöksen julkaisupäivä: 17.5.2019

Säädöksen soveltamispäivä: pääosin 14.12.2019 alkaen

Linkki säädökseen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0627&qid=1564146710263&from=FI (suomenkielinen)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0627&qid=1564146710263&from=FI  (ruotsinkielinen)