Hyppää sisältöön
Media

Valvonta-asetuksen nojalla annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/628  

Kohderyhmä: Elintarvikealan valvojat ja toimijat

Keskeinen sisältö: Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/628 säädetään mm. eläinperäisten elintarvikkeiden terveystodistusmalleista. Asetus on annettu virallista valvontaa koskevan asetuksen (EU) 2017/625 nojalla.

Säädöksen nimi: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/628 virallisten todistusten malleista tietyille eläimille ja tavaroille sekä asetuksen (EY) N:o 2074/2005 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden todistusmallien osalta

Säädöksen numero: (EU) 2019/628

Säädöksen julkaisupäivä: 17.5.2019

Säädöksen soveltamispäivä: pääosin 14.12.2019 alkaen

Linkki säädökseen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0628&qid=1564147158840&from=FI (suomenkielinen)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0628&qid=1564147158840&from=FI (ruotsinkielinen)