Hyppää sisältöön
Media

Varautumisen ministerityöryhmä päätti toimista maatalouden huoltovarmuuden turvaamiseksi

maa- ja metsätalousministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2022 13.40
Tiedote

Kotimaisen ruuantuotannon tukemiseksi osoitetaan yhteensä noin 300 miljoonaa euroa. Kokonaisuus sisältää nopeavaikutteisia tukimuotoja maatilojen maksuvalmiuden tukemiseksi sekä toimia, joilla vauhditetaan energiaomavaraisuuden kasvattamista ja siirtymää pois fossiilisista luonnonvaroista.

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi 17. maaliskuuta, että hallitus valmistelee kiireisellä aikataululla maatalouden kustannuskriisin helpottamiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi toimia, jotka lisäävät tukea kotimaiselle ruoantuotannolle akuutissa tilanteessa arviolta noin 300 miljoonalla eurolla. 

Kokonaisuus sisältää nopeavaikutteisia tukimuotoja tilojen maksuvalmiuden tukemiseksi sekä toimia, joilla vauhditetaan energiaomavaraisuuden kasvattamista ja siirtymää pois fossiilisista tuotantopanoksista.

Varautumisen ministerityöryhmä käsitteli pakettia 29. maaliskuuta ja jatkovalmistelussa linjasi vuodelle 2022 seuraavia toimia:

 • Kansalliseen luonnonhaittakorvaukseen 120 miljoonaa euroa
 • Kansallisten tukien lisätuet sika- ja siipikarjatalouteen, kasvihuonetuotannolle, puutarhatuotteiden varastointiin, porotalouteen ja kalatalouteen 27 miljoonaa euroa
 • EU:n kriisitukeen ja sen täydentämiseen kansallisella rahoituksella 20,6 miljoonaa euroa
 • Energiaverojen vuoden 2021 palautuksen lisääminen kertaluonteisena toimena 45 miljoonaa euroa

Lisäksi ministerityöryhmä linjasi vuosina 2022–2026 toteutettavaksi toimia, joilla vauhditetaan nopealla aikataululla siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin:

 • Investointituki 28 miljoonaa euroa vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja muihin huoltovarmuuteen liittyviin investointeihin ja muutoksiin
 • Investointituki muun muassa biokaasumädätteiden kehittyneille käsittelytekniikoille 14,5 miljoonaa euroa
 • Ravinne- ja energiaomavaraisuuden parantaminen ravinteita kierrättämällä:
  • Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman lisärahoitukseen 9 miljoonaa euroa
  • Investointituki mm. ravinteiden talteenoton kehittyneisiin teknologioihin ja niihin liittyviin kone-, laite-, rakennus- ja laitosinvestointeihin 25 miljoonaa euroa
 • Maksuvalmiuslainojen valtiontakausten lisääminen (Makeran pääomitus 7 miljoona euroa)
 • Kosteikkoviljelyyn 30 miljoonaa euroa
 • Ruokaviraston tietojärjestelmiin 3,5 miljoonaa euroa vuosille 2022–2023

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa pääasiallisesti hyväksyttyjen linjausten jatkovalmistelusta ja toimeenpanosta. Valtiovarainministeriö vastaa energiaverojen vuoden 2021 palautuksen kertaluontaisesta lisäämisestä. Ravinnekierrätyksen investointihankkeissa vastuuministeriönä toimii ympäristöministeriö. 

Toimenpiteet ja niiden budjettivaikutukset yksilöidään ja täsmennetään kevään 2022 lisätalousarvioesitykseen sekä vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelmaan.

Lisätietoja:
Maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Jere Nuutinen, puh. 02951 62012, jere.nuutinen(at)gov.fi
Valtiovarainministerin erityisavustaja Ann-Mari Kemell, puh. 02955 30330, ann-mari.kemell(at)gov.fi