Hyppää sisältöön
Media

Vesiensuojelukosteikoista monikäyttökosteikoiksi (VESMO)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Hankkeen tavoitteena on edistää monitavoitteisia kosteikoita ja lisätä rakennettujen kosteikkojen monimuotoisuutta. Hankkeessa pyritään luomaan alueellisia, toistettavia käytännön esimerkkejä hiilensidonnan tai –kierron tehostamisesta sekä luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä. Esimerkkikosteikosta luodaan oppimateriaalipaketti, jonka avulla pilottikosteikoita voi hyödyntää oppimisympäristönä lähiseudun varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Seurantaraportoinnin tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää vesiensuojelurakenteiden monitavoitteisuuden ja tehokkuuden lisäämisessä pilottikohteiden lisäksi muissa kohteissa.

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Muualla verkossa
Hankkeen verkkosivut (Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry)

Muualla palvelussamme
Maankäytön muutokset ja kosteikot -hankkeiden kuvaukset