Hyppää sisältöön
Media

Vesivastuusitoumuksen toimeenpano ja kehitys

Toteuttajat

Luke, VTT ja Aalto yliopisto/Suvi Sojamo

Hankkeen perustiedot

Kesto: 20172019

Vesivastuusitoumuksen ovat perustaneet Aalto-yliopisto, Luke, MMM, VTT, WWF Suomi ja YM tukeakseen yritysten vesivastuutyötä. Vesivastuullisuus tarkoittaa yritysten sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävää veden käyttöä, jonka käytännöt kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa yritysten toimipaikoilla ja niiden valuma-alueilla. Vesivastuullinen yritystoiminta tähtää yritysten vesi- ja vesistövaikutusten minimointiin ja kestävän veden käytön ja hallinnan kehittämiseen koko niiden arvoketjujen matkalla.

Hankkeen tavoitteet liittyvät sekä suoraan yritysten tukemiseen että vesivastuutietoisuuden lisäämiseen. Hankkeen konkreettisena yrityksiin liittyvänä tavoitteena on saada edelleen vähintään viisi uutta keskeiseksi tunnistettua biotalousyritystä mukaan vesivastuusitoumukseen, tukea näitä yrityksiä vesivastuullisuuden toimeenpanossa sekä kehittää vesivastuullisuuden sisältöä ja parhaita käytänteitä eteenpäin Suomessa ja kansainvälisesti.

Sitoumuksen yleisenä tavoitteena on auttaa yrityksiä tunnistamaan vesiriskit arvoketjuissaan, huolehtimaan toimipaikkojensa ja alihankkijoiden veden käytön kestävyydestä ja kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sitoumuksen tavoitteena on myös parantaa yrityskuvaa ja kilpailukykyä. Koska yrityksillä on myös erityistarpeita liittyen vesivastuusitoumuksen toimeenpanoon, pyritään hankkeen puitteissa hankkimaan myös rahoitus vähintään yhdelle uudelle hankkeelle.

Ota yhteyttä: Kirsi Usva, Tutkija, puh. 0295326621, etunimi.sukunimi@luke.fi