Hyppää sisältöön
Media

Viljelijät toteuttaneet hyvin ympäristö- ja ilmastotoimia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2024 13.26
Tiedote

Ensimmäisenä toteutusvuonna CAP-rahoitusta haettiin ympäristö- ja ilmastoasioiden kehittämiseen ja energiainvestointeihin. Maaseudun elinvoimaa vahvistavia yritystukia haettiin mikro- ja pienyrityksiin tasaisesti koko maassa. Lisäksi rahoitusta haettiin osaamisen kehittämiseen neuvonnan avulla.

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) rahoituskaudella 2023-2027 nojaa kansallisesti ennen kaikkea aktiivisen ja kestävän ruoantuotannon jatkuvuuteen ja vahvistamiseen. Toimeenpano on edistynyt pääosin suunnitellusti ja rahoitushaut on saatu auki vaiheittain vuoden 2023 aikana. Yritys- ja hanketukien osalta maksatukset käynnistyvät alkuvuonna 2024. 

Viljelijät olivat kiinnostuneita kehittämään tilan ympäristö- ja ilmastoasioita sekä investoimaan uusiutuvaan energiaan. Ympäristö- ja ilmastoneuvonnan kysyntä ylitti tavoitteet reilusti. Myös energiainvestointeja haettiin paljon ja hankkeiden toteutunut koko oli etukäteen suunniteltua suurempi. 90 % pelloista on ympäristösitoumuksen piirissä. Kiertotalouden toimenpiteet, valumavesien hallinta, lintupellot sekä kosteikkojen hoidon tavoitteet ovat ylittymässä. Luomu on jäämässä hieman tavoitteestaan. Eläinten hyvinvointitoimenpiteet kiinnostivat tuottajia.

Maaseudun elinvoimaa vahvistavia yritystukia haettiin mikro- ja pienyrityksiin tasaisesti koko maassa. Yritysrahoitusta haettiin pääasiassa investointeihin. Leader-ryhmien uutta kertakorvauksena maksettavaa yritystoiminnan käynnistämisen rahoitusta haettiin hyvin. Lisäksi laajakaistarahoituksen kysyntä oli vilkasta. Älykkäät kylät -hankkeet olivat kuntien suosiossa, jotka vahvistavat niitä muuttuvassa roolissa. Suosituimpia toimenpiteitä ensimmäisillä hakukierroksilla olivat koulutushankkeet, luonnonvarayhteistyöhankkeet, maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet, maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet.  

Seurantakomitea käsitteli 6.2. CAP-suunnitelman toimeenpanon onnistumisia ja esille tuli myös kehitysehdotuksia, ja lisäksi komitea käsitteli muutosehdotuksia vuodelle 2025. Toimeenpanon osalta todettiin, että uudenlainen pinta-alatukien valvontajärjestelmä ja siihen liittyvät tietojärjestelmäkokonaisuus mukaan lukien satelliittiseuranta ja Vipu-mobiili kännykkäsovellus ovat toimineet hyvin. 

Seurantakomitea hyväksyi tuloksellisuuskertomuksen komissiolle toimitettavaksi. Tuloksellisuuskertomus koskee ajanjaksoa 1.1.-15.10.2023. Komissio hyväksyy tuloksellisuuskertomuksen kevään aikana.  Hyväksymisen jälkeen pidetään vuosittainen tarkastelukokous komission ja jäsenmaan kesken ja tuloksellisuuskertomus julkaistaan maaseutu.fi-sivustolla. 

Lisätietoja: 
Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, p. 0295 162 013