Hyppää sisältöön
Media

Yksityistietietojärjestelmä / ”Forest Digiroad”

Toteuttajat

Hankkeen toteuttaja on valittava kilpailutuksen perusteella. Hanke on toteutettava eri toimijoiden yhteistyönä. Hankkeen yhteistyötahoiksi on tunnistettu: Liikennevirasto, ELY:t, kunnat, Maanmittauslaitos, Suomen metsäkeskus, tiekunnat, tieisännöintiyhtiöt, Otso, Tapio, metsäyhtiöt, Metsähallitus, urakoitsijat, puun kuljetus yritykset, ICT-toimijat

Hankkeen perustiedot

Digiroad-aineiston täydentäminen yksityistietiedolla ja tiedon ajantasaisuuden parantaminen, jotta aineisto olisi nykyistä hyödyllisempää puunhankinnan näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena on luoda metsätietietojärjestelmä, joka kokoaa yhteen metsäautoteitä koskevan pysyväluonteisen tiedon. Muissa hankkeissa kehitetään valtakunnallinen ja ajantasainen tiestön keli- ja muun olosuhdetiedon tietopalvelu sekä toteutetaan metsätietietofoorumi, joka määrittelee tietoaineistoja sekä tiedon tuottamisen, jakamisen ja hyödyntämisen pelisäännöt.
 

Kesto: 2017-2019

Rahoitus: 

Ota yhteyttä: Niina Riissanen, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Loppuraportti: