Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Makua, laatua ja taitavaa kilpailutusta - vastuullisuus Pääkaupunkiseudun ruokapalveluissa

Auli Väänänen Julkaisupäivä 13.9.2019 9.48 Blogit MMM

Pääkaupunkiseudun suuret kaupungit ovat olleet eturintamassa vastuullisuuden huomioimisessa elintarvikehankinnoissaan. Mutta millä tavalla vastuullisuus näkyy kaupunkien ruokalistalla ja toiminnassa?

Ateriapalvelussa vastuullisuus alkaa ruokalistasuunnittelusta, mitä raaka-aineita ja ruokalajeja listalle nostetaan ja huomioidaanko esimerkiksi sesonginmukaiset raaka-aineet. Iso merkitys on muun muassa kasvisruoalla. Tarjotaanko kasvisruoka toisena vaihtoehtona kaikille, ja onko viikossa kasvisruokapäivä? Pääkaupunkiseudulla kasvisruoka on vapaasti otettavissa linjastossa. Lisäksi Helsingissä ja Vantaalla on viikossa kasvisruokapäivä.

Helsingissä kasvisruokaa on tarjottu kaikille vuodesta 2007 alkaen. Nykyään kasvisruokaa syödään parhaina päivinä enemmän kuin liha- tai kalavaihtoehtoa. Palvelukeskus Helsingin kehittämispäällikkö Eeva Saarisen mukaan reseptien kehitykseen, ruoan ulkonäköön ja maistuvuuteen on panostettu, ja kasvisruoasta on pyritty tekemään yhtä houkutteleva vaihtoehto kuin perinteisistä liharuoista. Samalla on pyritty lisäämään lähellä tuotetun kasvisproteiinin määrää. Kasvisruoan osuutta on tarkoitus jatkossa edelleen kasvattaa osana Helsingin toimia hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Vastuullisuus on pääkaupunkiseudulla keskeinen osa kaupunkistrategiaa, ja vastuullisuustyötä kehitetään systemaattisesti. Esimerkiksi Vantaa on linjannut olevansa hiilineutraali vuonna 2030, ja ruokaan liittyvinä toimenpiteinä tavoitteeseen pääsemiseksi mainitaan kasviproteiinin käytön lisääminen ja ruokahävikin vähentäminen. Espoon kaupunki ja Espoo Catering ovat mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 2050 haasteessa. Espoo Cateringin kehityspäällikkö Regina Ekroosin mukaan keskeisiä tavoitteita ovat myös Espoossa hiilijalanjäljen pienentäminen sekä ruokahävikin vähentäminen.

Vastuullisuus hankinnoissa vaatii perehtymistä ja markkinatuntemusta, ja kaupungeissa käydäänkin aktiivista markkinavuoropuhelua tukkujen ja tuottajien kanssa sekä seurataan tuotekehitystä. Elintarvikehankinnoissa käytetään Motivan laatiman Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin -julkaisun vastuullisuuskriteereitä tuotteiden ehdottomina laatuvaatimuksina. Kilpailutuksissa käytetään muun muassa alkuperämaavaatimusta kaikille tuotteille ja eläintenhyvinvointiin ja ruokaturvallisuuteen liittyviä kriteerejä lihan ja kananmunien hankinnassa. Kalan kilpailutuksissa hyödynnetään MSC- ja ASC-standardien mukaisia vaatimuksia sekä järvikalalajeja kilpailutuskriteereinä. Myös WWF:n liikennevalot vastuullisista kalalajeista ovat käytössä.

Vantaan hankinta-asiantuntijan Sini Pennasen mukaan kasvisten ja hedelmien kohdalla on myös tärkeää pyytää tuotteen alkuperämaa ja tietyille tuotteille, kuten perunalle ja juureksille jäljitettävyyttä voi vaatia aina tilalle asti. Pennasen arvion mukaan käytetyt vastuullisuuskriteerit eivät ole nostaneet hintoja Vantaan kilpailutuksissa. Usein pelätäänkin turhaan laatuvaatimusten hintaa nostavaa vaikutusta.

Auli Väänänen
erityisasiantuntija

Twitter: @Hankintalahetti

Auli Väänänen MMM Poimi teemaksi Ruoka ja maatalous

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.