Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Pentutehtailuun puututaan uusin keinoin

Tiina Pullola Julkaisupäivä 17.10.2022 12.00 Blogit MMM

Esitys eläinten hyvinvointilaiksi annettiin eduskunnalle syyskuussa. Esitykseen sisältyy uusia keinoja, joilla pyritään puuttumaan pentutehtailtujen koiran- ja kissanpentujen myyntiin Suomessa. 
Koiran- ja kissanpentuja epämääräisissä oloissa mahdollisimman halvalla tuottavat pentutehtaat aiheuttavat eläinsuojeluongelmia kaikkialla Euroopassa. Samaan aikaan pentujen ilmoittelu on siirtynyt pitkälti internetin kauppapaikoille ja sosiaaliseen mediaan. 

Koiranpentujen suuri kysyntä on johtanut pentujen halpatuotantoon Venäjällä ja monissa itäisen Euroopan maissa, joista pennut kuljetetaan läntisen Euroopan maihin myytäväksi. Suomeen pentuja tuodaan erityisesti Viron kautta. Vuosittain Suomeen tuodaan myytäväksi varovastikin arvioiden useita satoja koiranpentuja. Myös kissanpentuja, erityisesti rotukissojen pentuja, tuodaan myytäväksi. 

Halpatuotannolle ominaista on pentujen tuottaminen mahdollisimman pienillä tuotantokustannuksilla. Pentujen olosuhteet ja hoito ovat usein puutteellisia. Liian aikaisin vieroitetut, riittämättömästi sosiaalistetut tai esimerkiksi aran tai aggressiivisen emän pennut saavat huonot eväät tulevaan elämäänsä. Pentuaikaan juontuvat käyttäytymishäiriöt, kuten liiallinen arkuus, aiheuttaa eläimelle aina myös merkittävän hyvinvointiongelman. Käyttäytymisongelmat johtavat myöhemmin helposti eläimestä luopumiseen tai eläimen lopetukseen.
 
Suomeen tuodut pennut myydään yleensä internet-ilmoittelua hyödyntäen, eikä ostajille välttämättä kerrota pentujen todellista alkuperää. llmoituksista ei läheskään aina käy ilmi, kuka eläintä myy eikä välttämättä edes sitä, missä maassa myytävä eläin sijaitsee. Myyjää ei usein enää tavoiteta pennun kaupan jälkeen, etenkään jos pentu sairastuu pian myynnin jälkeen tai sen tuontiasiakirjat osoittautuvat puutteellisiksi. 

Uudessa hyvinvointilakiehdotuksessa koirien ja kissojen pentutehtailuun puututaan kieltämällä alle puolivuotiaiden koiran- ja kissanpentujen tuonti Suomeen myyntitarkoituksessa. Lisäksi ilmoituksiin, joissa koiria tai kissoja tarjotaan myytäväksi tai muutoin luovutettavaksi, on jatkossa sisällytettävä tietyt vähimmäistiedot.

Tuontikiellolla kielletään käytännössä koiran- ja kissanpentujen tuonti Suomeen kauppatavaraksi. Säännöksellä ei ole tarkoitus kieltää koiran- ja kissanpennun hankintaa ulkomailta siten, että pennun kauppa on tehty ennen kuin pentu ylittää rajan. Edelleenkin olisi siis sallittua ostaa pentu ulkomailta ja tuoda se itse Suomeen tai sopia ostetun pennun kuljetuksesta Suomeen muulla tavalla. 

Koirien ja kissojen myyntiä ja muuta luovutusta koskevissa ilmoituksissa olisi jatkossa ilmoitettava ainakin myyjän tai muun luovuttajan nimi sekä tieto siitä, onko tämä ammattimainen toiminnanharjoittaja. Myytävästä eläimestä olisi ilmoitettava sen syntymäaika, ikä tai arvio iästä sekä maa, jossa eläin on syntynyt ja eläimen sijaintipaikka. Jos ilmoituksessa käytetään kuvia, ainakin yhden kuvista olisi esitettävä ilmoitettavaa eläintä tai sen emää. 

Eläinten hyvinvointiongelmien lisäksi pentutehtailuun liittyy myös harmaata taloutta, kuluttajansuojaongelmia, eläintautiriskejä sekä riskejä ihmisten terveydelle. Olisi ensiarvoisen tärkeää löytää toimivia keinoja pentutehtailun hillitsemiseksi ja siihen uudella lakiehdotuksella nyt pyritään. 

Kirjoittaja toimii seura- ja harrastuseläinten hyvinvointiin liittyvien kysymysten erityisasiantuntijana maa- ja metsätalousministeriön ruokaosastolla. 
 

Eläimet ja kasvit MMM Tiina Pullola

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.