Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Suomi ponnistaa suuren maaseudun maana

Jari Leppä Julkaisupäivä 8.6.2018 15.49 Blogit MMM

Suomi on Euroopan maaseutumaisimpia maita. EU-maissa yleisesti taloudellinen menestys on yhteydessä alueen kaupunkimaisuuteen ja hyvään saavutettavuuteen. Tästä poiketen Suomi on suoriutunut taloudellisesti verrattain hyvin siitä huolimatta, että merkittävä osa väestöstä asuu alueilla, jotka ovat sekä maaseutumaisia että heikosti saavutettavissa. Havainnot kertovat, että kasvun ja menestyksen edellytyksiä on kyetty luomaan tasapuolisesti alueesta ja paikasta riippumatta.

Suomella on pitkät perinteet Leader-työssä. Leader-toiminta ulottuu kaikille Suomen maaseutualueille. Tällä ohjelmakaudella toimintatapaa on lähdetty kokeilemaan myös kaupungeissa ESR-rahoituksella. Suomessa on pitkät perinteet talkootyölle, jolla on todettu olevan suotuisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen.

Leader-ryhmät auttavat toteuttamaan ihmisten kokoisia ideoita. Työn tulokset näkyvät parempina palveluina ja viihtyisämpänä ympäristönä. Pienetkin yritykset luovat talouskasvua ja ponnistavat kansainvälisille markkinoille, kun saavat vauhtia Leader-rahoituksesta.

Nykyisessä verkottuneessa yhteiskunnassa toimitaan myös yli oman alueen rajojen. Digitalisaatio kiihdyttää kehitystä. Oma lähiyhteisö ei ole maantieteellisesti rajattu, vaan ulottuu helposti maaseudulta kaupunkiin ja maapallon toiselle puolelle asti. Tätä yhteistyötä Leader tukee hienosti.

Kansalaisten luottamus EU-hallinnon toimivuuteen ja hyötyihin on koetuksella. EU:n on tultava lähemmäs ihmisten arkea ja parannettava kansalaisten osallistumisen mahdollisuuksia. Leaderin kaltaisia osallistumistapoja EU:n kehittämispolitiikkaan on tarpeen vahvistaa kaikissa EU:n rahoitusohjelmissa.

LINC on säännöllisesti järjestettävä eurooppalainen konferenssi joka yhdistää eurooppalaisten kokemusten vaihdon, urheilutapahtuman ja eurooppalaisen ruoan. LINC on syntynyt LAG:ien (Local Action Groupien, paikallisten toimintaryhmien) ja itävaltalaisten, saksalaisten, virolaisten ja suomalaisten kansallisten verkostoryhmien aloitteesta.

LINC koetaan tänä vuonna Raumalla Lounais-Suomessa. Täällä kannattaa panna merkille Suomen maaseudun monimuotoisuus: kaupunkien läheinen maaseutu, ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu, jota täällä tulette näkemään erityisesti saaristossa. Erilaiset maaseutualueet ovat monipuolinen hyvinvoinnin lähde koko maallemme.

Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri

Lue lisää: http://www.linc2018.eu/

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.