Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Sivut, joissa tagi biotooppi .

Luontotyyppejä ja kokonaiskestävyyttä

Joulun alla julkaistu arvio Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta kertoi uhanalaistumiskehityksen jatkuvan edelleen. Hankkeen metsäasiantuntijatyöryhmän...