Metsäkanalintukannat vahvat Pohjois- ja Itä-Suomessa – esitys pitkistä metsästysajoista lausunnolle

12.8.2022 14.30
MMM
Metsäkanalintukannat ovat pysyneet monilla alueilla erittäin hyvällä tasolla. Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että alkavalla syksyn metsästyskaudella sallittaisiin laajoilla alueilla metsästysasetuksen sallimat pisimmät metsäkanalintujen metsästysajat. Lausuntoja esityksestä voi antaa 18.8. saakka.

Asetus metsähanhen metsästyskiellosta voimaan 20.8. – Ylä-Lappi rauhoituksen piiriin

11.8.2022 15.01
MMM
Metsästyskaudella 2022-2023 metsähanhen metsästys on sallittua rajattuina aikoina ja rajatuilla alueilla Lapin maakunnassa sekä Itä-Uudeltamaalta Pohjois-Karjalan eteläosiin ulottuvalla tundrametsähanhien muuttoalueella. Muutoin metsähanhen metsästys on kielletty. Rajoituksilla halutaan varmistaa, että metsähanhikanta elpyisi ja metsästyksen säätely noudattaa kestävän käytön periaatetta.

Euroopan komissio hyväksyi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027

10.8.2022 13.25
MMM
Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) uusi ohjelmakausi käynnistyy syyskuussa komission hyväksyttyä 3.8.2022 Suomen ohjelman vuosille 2021–2027. Ohjelman julkinen rahoitus on noin 140 milj. euroa kattaen koko Suomen mukaan lukien Ahvenanmaan.

MMM:n budjettiesityksessä korostetaan ministeriön perustehtäviä kuten ruokaturvan ja huoltovarmuuden takaamista

5.8.2022 12.26
MMM
Vuoden 2023 budjettiin liittyvä tunnuskuva
Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) talousarvioesityksessä vuodelle 2023 korostetaan erityisesti ministeriön perustehtävien, kuten ruokaturvan, huoltovarmuuden ja puhtaan veden takaamisen merkitystä. Myös vihreän siirtymän hankkeisiin ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen esitetään merkittäviä panostuksia.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan toi Suomeen pakolaisina myös lemmikkejä

15.8.2022 11.58
MMM

Suvi Johansson kertoo blogikirjoituksessaan, miten ukrainalaisten lemmikkien maahantulo Suomeen etenee Tullista eläinlääkärille. Lemmikkien tuontia varten otettiin käyttöön poikkeusartikla, jonka mukaan EU:n jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisissa tilanteissa sallia lemmikkieläinten tuonnin, vaikka asetuksessa säädetyt edellytykset eivät täyty. Ukrainalaisille lemmikeille on perustettu Riihimäelle vastaanottokeskus, jonne ne majoitetaan omistajiensa kanssa. Johansson on päässyt tutustumaan työssään prosessiin, ja kehuu yhteistyötä Ruokaviraston, Tullin ja Migrin kanssa.

Ravinteet kiertoon kokeiluohjelmalla

8.8.2022 15.03
MMM

Hyvin suunniteltu ja toteutettu ravinteiden kierrätys edistää tehokkaasti ravinne- ja energiaomavaraisuutta ja maaseutu- ja maatalousyritysten kilpailukykyä sekä elinvoimaisuutta.  Samalla pienennetään ympäristön ravinnekuormitusta ja vähennetään uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ruuantuotannossa. MMM:n käynnistämän kokeiluohjelman tavoitteena on parantaa kotimaisen ruuantuotannon edellytyksiä, kriisikestävyyttä ja resurssitehokkuutta, korostaa erityisasiantuntija Sanna Tikander blogissaan.


Harjoittelu voi avata oven työuralle

1.8.2022 14.45
MMM

”Työyhteisö oli kaiken kaikkiaan mitä mukavin, ja näen valtioneuvoston myös tulevaisuudessa hyvin potentiaalisena työnantajana”, kirjoittaa maa- ja metsätalousministeriössä harjoittelunsa juuri päättänyt opiskelija Satu Koivisto blogissaan. Hänen kokemuksensa harjoittelusta olivat myönteiset. ”Motivaatiota hakemiseen saattaa vahvistaa tieto siitä, että ainakin MMM:ssä moni vakinaisista työntekijöistä on työskennellyt aikoinaan ensin harjoittelijana talossa”, hän toteaa. 

Huoneistotietojärjestelmä kehittyy ja etenee

25.7.2022 12.08
MMM

Huoneistotietojärjestelmän tietosisältö on laajenemassa. Huoneistotietojärjestelmää koskevaan lainsäädäntöön valmistellaan muutosta, jolla huoneistotietojärjestelmään lisättäisiin kunnossapito- ja muutostiedot sekä tiedot yhtiölainoista.

Katso myös

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 avulla jatketaan maaseudun kehittämistä entistäkin elinvoimaisemmaksi. Sellaiseksi, että se hyödyttää meitä kaikkia.

Lue lisää maaseduun kehittämisohjelmasta

Maa- ja metsätalousministeriö työpaikkana

Maa- ja metsätalousministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Meillä työskentelee paljon muun muassa maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen huippuosaajia.

Lue lisää MMM:stä tyopaikkana

Kansallinen metsästrategia

Kansallinen metsästrategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää kansallisesta metsästrategiasa