Hyppää sisältöön
Media

EU:n 16 jäsenvaltiota Suomen johdolla: Kestävän biotalouden tulee olla seuraavan komission työohjelman keskiössä

Julkaisuajankohta 26.4.2024 14.40
Tiedote
sekametsää ilmasta

Euroopan unionin neljän metsäisen jäsenvaltion muodostaman For Forest -ryhmän yhteisen julkilausuman mukaan kestävän biotalouden tulee olla seuraavan EU-komission työohjelman ytimessä. Maanantaina EU:n maatalous- ja kalastusneuvostossa käsiteltävässä Suomen, Ruotsin, Itävallan ja Slovenian julkilausumassa on mukana yhteensä 16 EU:n jäsenvaltiota.

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 6.–9. kesäkuuta 2024 ja uusi komissio nimitetään pian sen jälkeen. Yksi Suomen avaintavoitteista seuraavan komission työohjelmaan vuosille 2024–2029 on puhtaan siirtymän sekä bio- ja kiertotalouden edistäminen.

Suomen puheenjohtama EU:n metsäisten jäsenvaltioiden muodostama For Forest -ryhmä eli Suomi, Ruotsi, Itävalta ja Slovenia nostaa maanantaina 29. huhtikuuta pidettävässä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksen tiedotusasiassa esille, että kestävä biotalous ja metsien merkitys EU:n kestävän hyvinvoinnin lähteenä tulee tunnustaa tulevan Euroopan komission työohjelmassa. Asiaa tukevat myös Bulgaria, Tšekki, Viro, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Puola, Portugali, Romania ja Slovakia.

”Biotalouden edistäminen EU:ssa on tärkeää koko EU:n kilpailukyvyn ja menestymisen kannalta. Metsäpohjainen biotalous tarjoaa ratkaisuja kriittisten riippuvuuksien vähentämisessä, ilmastoon ja kestävyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa sekä innovaatioita useilla aloilla”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

”Tällä For Forest -ryhmän yhteisellä julkilausumalla tähtäämme siihen, että metsien ja kestävän biotalouden rooli EU:n kilpailukyvyn, kestävän kasvun ja omavaraisuuden turvaajana saa vahvan sijan tulevan komission työssä”, ministeri jatkaa.

Lista keinoja tulevan komission työohjelmaan


Julkilausuman mukaan kestävä metsäbiotalous tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia tukea EU:n yhteistä etua − biotalouden avulla voidaan kasvattaa kestävästi tuotettujen biopohjaisten tuotteiden arvonlisää, luoda kestävää kasvua, tukea maaseutua, parantaa omavaraisuutta sekä vahvistaa kilpailukykyä ja työllisyyttä.

Kestävä metsäpohjainen biotalous vähentää jo kasvihuonekaasupäästöjä EU:ssa ja sillä voi olla merkittävä rooli työssä, jolla tuetaan ilmastotavoitteiden saavuttamista, vähennetään riippuvuutta fossiilisista ja uusiutumattomista raaka-aineista sekä edistetään kiertotaloutta. Siten metsien hyvinvoinnista ja kestävän biotalouden menestymisen edellytyksistä huolehtiminen vahvistaa myös Euroopan unionin sopeutumiskykyä ja omavaraisuutta.

Julkilausumassa listataan useita toimenpiteitä, joita Euroopan komission tulisi tehdä biotalouden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Jotta metsäalan mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti ja yksityisiä investointeja ja innovaatioita tuettua, biotalouden tulee olla keskeinen osa EU:n teollisuuspolitiikkaa. Tavoitteena tulee olla kestävien innovaatioiden ja uusien tuotteiden ja palvelujen markkinoille pääsyn edistäminen. EU:n biotalousstrategia on tärkeä päivittää, jotta se tukee kestävän biotalouden kehittämistä toimintaympäristön muutoksia ja muuttuneita tarpeita heijastelevalla tavalla.

Komission tulee tunnistaa biopohjaisten tuotteiden korvaavan uusiutumattomista luonnonvaroista tuotettuja tuotteita ja edistää niiden markkina-asemaa sekä vähentää sääntelystä aiheutuvia esteitä. Lupamenettelyjä tulisi sujuvoittaa, politiikkaohjelmien keskinäistä koordinaatiota ja johdonmukaisuutta kehittää, yksityisen sektorin ja tiedeyhteisöjen yhteistyötä vahvistaa sekä parantaa kykyä tunnistaa biotaloussektorilla toimivien yritysten mahdollisuuksia. Lisäksi biotalouden ja bioteknologian kehittämisen rahoitus tulee ottaa huomioon myös biotalouden kannalta keskeisissä EU:n rahoitusohjelmissa.

Julkilausuma neuvoston asiakirjarekisterissä 

Maatalous- ja kalastusneuvoston kokous 29.4.

Lisätietoja:

Tapio Luoma-aho
maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah’n erityisavustaja
etunimi.sukunimi@gov.fi
050 4727040

Erno Järvinen
metsäneuvos, metsä- ja biotalousyksikön päällikkö
maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fi
029 516 2150

Tapio Kytölä
erityisasiantuntija, Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa
tapio.kytola@gov.fi
+32 478 62 51 38

Biotalous EU ja kansainväliset asiat Ilmastonmuutos Luonto ja ilmasto Metsät Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen