Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi merituulivoimaa varten vuokrattavien yleisten vesialueiden huutokauppamallia

8.12.2021 11.44
MMM TEM VNK
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 8.12.2021 esitystä huutokauppamalliksi, jota on tarkoitus soveltaa Metsähallituksen hallinnassa olevien yleisten vesialueiden vuokraamisessa yrityksille merituulivoiman hankekehitykseen ja -rakentamiseen. Esityksellä pyritään vauhdittamaan merituulivoiman markkinaehtoista kehitystä.

MMM avasi rahoitushaun riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja riistataloutta kehittäville hankkeille

8.12.2021 13.06
MMM
Metsästäjät kävelevät talvimaisemassa.
Maa- ja metsätalousministeriö avasi 8.12.2021 rahoitushaun riistanhoitoyhdistysten toimintaa kehittäville sekä valtakunnallisille ja paikallisille riistataloutta edistäville hankkeille. Avustuksia myönnetään muun muassa riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjausta sekä metsästyksen turvallisuutta ja kestävyyttä edistäville hankkeille.

Uusi opas vastuullisten ruokapalveluiden hankintaan julkaistiin 1.12.

1.12.2021 15.56
MMM
Etualalla ruokalautanen jolla salaattia perunoita ja muikkuja. Kädet nostavat lisää muikkuja ja taustalla näkyy ruokalinjasto.
Kuva: Tero Takalo, EkoCentria
Uusi verkko-opas neuvoo, miten ruokapalvelua kehitetään vastuulliseksi, laadukkaaksi ja vastaamaan sille asetettuja vaatimuksia. Lisäksi opas tuo esille, miten ruokapalvelut ja niissä tarjottu ruoka edistävät kuntastrategian ja kestävyys- ja ravitsemustavoitteiden toteutumista. Opas on suunnattu päättäjille ja julkisten ruokapalveluiden järjestäjille, hankinnasta vastaaville ja kehittäjille.

Virtaan pienvesivoimalaitoksen purku avaa Tainionvirran vesistön Päijänteen vaelluskaloille

30.11.2021 13.44
MMM
Valtio osallistuu maa- ja metsätalousministeriön hallinnoiman NOUSU-ohjelman voimin Sysmän ja Hartolan Tainionvirrassa sijaitsevan Virtaankosken ennallistamishankkeeseen, jossa vanhan pienvesivoimalan säännöstelypato puretaan ja joki vapautetaan. Virtaankosken Voima Oy, joka omistaa kosken ja siellä sijaitsevat kaksi pienvesivoimalaitosta, siirtyy Hiitolanjoen Voima Oy:n omistukseen vuoden 2022 alussa. Hiitolanjoen Voima Oy:n omistaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, joka parhaillaan ennallistaa Hiitolanjokea Rautjärvellä.

MMM esittää ahmakiintiöksi enintään kahdeksan ahmaa

24.11.2021 15.04
MMM
Kuva. Ahmojen lukumäärän kehitys Suomessa. Lähde. Luonnonvarakeskus.
Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen ja siihen liittyvän perustelumuistion, jonka mukaan ahmoja voitaisiin metsästää enintään kahdeksan metsästysvuonna 2021–2022. Määrä on sama kuin viime vuonna. Tuolloin kiintiöstä metsästettiin neljä ahmaa. Lisäksi kolme ahmaa kuoli liikenteessä.

Yhteinen ruokapöytä –keskustelufoorumi: Suomella on erinomaiset mahdollisuudet elintarvikeviennin kasvattamiseen

8.12.2021 13.50
MMM
Kuvituskuva, tarjottimella jota kantaa ruokajärjestelmän henkilöt on runsaasti vihanneksia. Drone kuljettaa isoa mansikkaa.
Ruoka-alan keskustelufoorumi päätti käynnistää selvityksen ”Miten elintarvikevienti kolminkertaistetaan?” Selvityshenkilöksi nimettiin Anne Berner, ja raportti työstä valmistuu helmikuussa 2022.

Metsät ja luontokato

7.12.2021 15.17
MMM

Lajien uhanalaisuusarviointi on hyvä esimerkki siitä, miten vaihtelevia tuloksia eri indikaattoreilla saadaan ja miten samojakin tuloksia voidaan tulkita eri tavalla näkökulmasta riippuen. Luontokadon pysäyttäminen ja lajiston elpyminen on joka tapauksessa tärkeä yhteinen tavoite, kirjoittaa MMM:n metsä- ja bioenergiayksikön johtava asiantuntija Katja Matveinen.


Avustukset kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin haettavissa

1.12.2021 8.50
MMM

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta erityisavustuksia kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Vuoden 2022 määrärahojen hakuaika alkoi 1.12.2021. Maa- ja metsätalousministeriö ottaa hakemuksia vastaan 31.12.2021 kello 16.15 saakka.

Metsädialogi ennen ja nyt

29.11.2021 15.43
MMM

Dialogi on sekä hyvää vuoropuhelua että yhdessä ajattelua. Dialogin ja eri näkökulmien tasapuolisuutta voidaan tukea vuorovaikutustekniikoilla, joiden soveltamisessa Suomella on pitkät perinteet. Tasapuoliselle vuoropuhelulle ja yhdessä ajattelulle on nyt kysyntää myös Brysselissä, kirjoittaa osastopäällikkö Tuula Packalen.

Katso myös

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 avulla jatketaan maaseudun kehittämistä entistäkin elinvoimaisemmaksi. Sellaiseksi, että se hyödyttää meitä kaikkia.

Lue lisää maaseduun kehittämisohjelmasta

Maa- ja metsätalousministeriö työpaikkana

Maa- ja metsätalousministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Meillä työskentelee paljon muun muassa maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen huippuosaajia.

Lue lisää MMM:stä tyopaikkana

Kansallinen metsästrategia

Kansallinen metsästrategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää kansallisesta metsästrategiasa