EU:n metsästrategia

Suomen EU-puheenjohtajakaudella pyritään luomaan hyvä alku EU:n metsästrategian uusimiselle. Nykyisen strategian toimenpideohjelma loppuu 2020. EU:n metsästrategia pohjautuu kestävän metsien hoidon ja käytön periaatteelle.

Sen kahdeksaan päätavoitteeseen kuuluvat muun muassa metsien monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen, metsien roolin tukemien ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa sekä kestävän elinkeinon ja hyvinvoinnin takaaminen niin maaseudulla kuin  kaupungeissakin.

Komissio teki strategiasta väliarvioinnin 2018. Neuvoston päätelmissä huhtikuussa 2019 todettiin tarve uudelle EU:n metsästrategialle, joka jatkaa edellisen metsästrategian työtä.

Ministerit keskustelevat strategiasta lokakuussa

Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että EU:n metsästrategia otetaan keskusteluun EU:n metsäpäälliköiden kokouksessa syyskuun alussa Suomessa. Kokouksessa keskustellaan, miten ministereiden kannattaisi käsitellä asiaa lokakuun ministerineuvostossa.

EU:n metsästrategian merkitystä halutaan tuoda esiin nostamalla se ministerineuvoston asialistalle. Ministerineuvoston kokouksen jälkeen Suomi puheenjohtajamaana kutsuu muut jäsenvaltiot miettimään yhdessä komission kanssa, mitä asioita uudessa metsästrategiassa tulee ottaa huomioon ja miten metsästrategiaa lähdetään uudistamaan.

Tavoitteena vahvistaa metsäalan merkitystä

Uusimisella pyritään vahvistamaan EU:n metsästrategian merkitystä. Tavoitteena on lisätä metsäalansääntelyn johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä. Strategiassa tunnistetaan metsien korostunut merkitys yhteiskunnassa ja kestävän metsätalouden periaate.

Lue lisää:

EU:n metsästrategia

Komission väliarviointi EU:n metsästrategiasta

 

Lisätietoja:

Neuvoston metsätaloustyöryhmän puheenjohtaja Heikki Granholm, p. +358-295 162 130, email: heikki.granholm(at)mmm.fi,

Neuvoston metsätaloustyöryhmän varapuheenjohtaja Teemu Seppä, p. +358 295 162 158, email: teemu.seppa(at)mmm.fi