Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus

Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttaminen vaatii merkittäviä ja nopeita energiasektorin ja liikenteen päästövähennystoimia, mutta myös maankäyttösektorin päästöjen vähentämistä sekä hiilinielujen ja -varastojen vahvistamista. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti maankäyttösektori kytketään tällä hallituskaudella entistä tiiviimmin osaksi kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Hallitusohjelma linjaa useita maa- ja metsätaloutta sekä maankäytön muutoksia koskevia ilmastotoimia, jotka jatkossa liitetään osaksi tulevaa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa.

Maa- ja metsätaloudessa vähennetään kasvihuonekaasujen päästöjä ja lisätään hiilinieluja ja varastoja

Maankäyttösektorilla kasvihuonekaasujen päästöjä voidaan vähentää erityisesti turvemaiden käytössä sekä ehkäisemällä metsien muuttumista muuhun maankäyttöön (metsäkato). Metsien hiilensidontaa voidaan vahvistaa metsien kasvukyvystä ja terveydestä huolehtimalla. Myös joutokäytössä olevien alueiden metsittäminen on yksi keino lisätä metsäpinta-alaa ja siten myös hiilensidontaa.

Hiilinielujen ja -varastojen säilyttämiseksi on tärkeää varautua myös lisääntyviin riskeihin, kuten kasvitauteihin ja metsätuhoihin.

Tutkimustiedon tuottaminen ja hyödyntäminen avainasemassa

Maankäyttösektorin ilmastotoimilla toteutetaan kansallisia ja EU:n ilmastokehyksen mukaisia sekä kansainvälisiä tavoitteita. Toimien kustannustehokas ja vaikuttava toteuttaminen edellyttää muun muassa vahvaa tietopohjaa ja vaikutusarviointeja, ja siksi tutkimustiedon tuottaminen ja tehokas hyödyntäminen ovat avainasemassa.

Ilmastotoimia toteutetaan poikkisektoraalisesti sekä yhteistyössä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Monien toimien kautta toteutetaan myös hallituksen muiden strategioiden, ohjelmien ja hankkeiden tavoitteita. Maankäyttösektorin ilmastotoimia edistetään nykyisillä ohjaus- ja kannustejärjestelmillä.

Ajankohtaista:

Tervetuloa ideoimaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeita (TKI) ilmastoviisaiden maankäyttöratkaisujen suuntaamiseksi

Yksi osa maankäytön ilmastoratkaisut -toimenpidekokonaisuutta on TKI-ohjelmakokonaisuus. Haluamme luoda TKI-agendan, jonka tuloksena saadaan päätöksentekoa tukevaa, vaikuttavaa ja sovellettavaa tietoa. TKI-ohjelman tuotoksina haluamme keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisuja. Haluamme edistää tieteidenvälistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä.

Haluamme kiteyttää kanssanne keskeiset tietotarpeet. Ideointiin voi osallistua Viima-työkalun kautta 12.6.-14.8.2020. Viima-työkalulla kerätyt ideat tullaan hyödyntämään prosessissa, jonka lopputuloksena TKI-agenda julkistetaan loppuvuodesta 2020. Tulemme myös julkaisemaan välitulokset ja osallistamaan sidosryhmiä kasvotusten syksyllä, mikäli se on koronatilanteen kannalta mahdollista.

Viima-alustalle ovat saaneet toistaiseksi saaneet kutsun ne, jotka kutsuttiin 1.6.2020 järjestettyyn Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut -webinaariin. Haluaisimme kuitenkin mielellämme entistä laajempaa sidosryhmäyhteistyötä TKI-ohjelman ideoimiseksi. Lähetäthän viestiä sähköpostiosoitteeseen ilmastoratkaisut(at)mmm.fi

Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut -webinaari

Mikä on metsien käytön rooli hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa? Kuinka Suomi hillitsee maankäytön muutoksen ilmastovaikutuksia? Miten maatalouden ja turvemaiden ilmastopäästöjä saadaan vähennettyä?

Suomi on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Maankäyttösektori sitoo merkittävän määrän Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja tarjoaa uusiutuvat vaihtoehdot uusiutumattomille raaka-aineille ja fossiiliselle energialle. Maankäyttösektorin nielujen suuruus on vuositasolla 20-50 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Vuosina 2020-2023 käynnistettävien maankäyttösektorin toimenpiteiden avulla sektorilla edistetään toimenpiteitä, joilla ylläpidetään ja vahvistetaan maankäyttösektorin hiilinielua ja varastoja sekä vähennetään maankäyttösektorin päästöjä.

Webinaari järjestettiin 11.6.2020 klo 13.00- 15.00.

Tilaisuuden taltiointi on katsottavissa osoitteessa www.mmm.fi/verkkolahetykset

Tilaisuuden esitykset:

Esitys 1: Maankäyttösektorin ilmastoratkaisuilla kohti vuotta 2035 - osastopäällikkö Tuula Packalen, MMM

Esitys 2: Tutkimus vauhdittamassa maankäyttösektorin ilmastoratkaisuja - tutkimusohjelmapäällikkö Johanna Kohl, MMM

Esitys 3: Hiilineutraali maitoketju: toimenpiteet maankäyttösektorilla - Juha Nousiainen, Valio

Esitys 4: Viljelijän näkökulma ilmastokestävään maatalouteen - maatalousyrittäjä Tony Hydén, Lapinjärven Farmarit -osuuskunta

Esitys 5: Metsähallituksen ilmasto-ohjelma - viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi, Metsähallitus 

Menti-kyselyiden tulokset webinaarista

Muualla palvelussamme

Lisätietoja

Johanna Kohl, tutkimusohjelmapäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162211