Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Hyppää sisältöön

Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagendan valmistelu

MMM031:00/2017 Kehittäminen

Maa- ja metsätalousministeriössä on toteutettu laajapohjainen valmistelutyö sinisen biotalouden tutkimuksen ja osaamisen painopisteistä. Tavoitteena on vauhdittaa veteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvaa liiketoimintaa, jotta sininen biotalous olisi Suomelle vahva tulevaisuuden kasvuala ja hyvinvoinnin tekijä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero MMM031:00/2017

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2017 – 30.5.2018

Asettamispäivä 15.9.2017

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Kärkihankkeet Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun

Toimenpiteet Veteen liittyvien elinkeinojen ja osaamisen avulla (sininen biotalous) lisätään kestävää kasvua

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on jäsentää Sinisen biotalouden eri osa-alueiden tutkimuksen ja osaamisen lyhyen (1-4 v) ja pitkän aikavälin (5-10 v) painopisteet, joiden avulla saadaan 1) Sinisen biotalouden vauhdittamista tukevan tutkimuksen ja osaamisen muutos liikkeelle; 2) parannetaan t&k toimien vaikuttavuutta kohdistamalla rajalliset resurssit yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen; 3) parannetaan kansainvälisen t&k-rahoituksen kotiuttamista ja vaikuttavuutta, sekä 4) varmistetaan tulevaisuuden osaamispohjan kehittäminen.
Tavoitteena on myös rakentaa jatkuva ennakointi ja arviointiprosessi, jonka avulla arvioidaan vuosittain tutkimuksen ja osaamisen painopisteitä ja tarvittavia toimenpiteitä. Keskeisessä roolissa ovat tutkimustiedon hyödyntäjät ja alan verkostot.

Tiivistelmä

Maa- ja metsätalousministeriössä on toteutettu laajapohjainen valmistelutyö sinisen biotalouden tutkimuksen ja osaamisen painopisteistä. Tavoitteena on vauhdittaa veteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvaa liiketoimintaa, jotta sininen biotalous olisi Suomelle vahva tulevaisuuden kasvuala ja hyvinvoinnin tekijä.

Lähtökohdat

Sininen biotalous kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen perustuvaa liiketoimintaa. Visiona on, että Sininen biotalous on vuoteen 2025 mennessä vahva kasvusektori ja että yritystoiminta kehittyy sopusoinnussa vesiympäristön hyvän tilan kanssa.
Sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman 2025 yhtenä strategisena päämääränä on vaikuttava tutkimus ja koulutus. Tämän edistämiseksi tulee laatia hallinnon, keskeisten rahoittajien, koulutuksen, tutkimuksen ja yrityksiä edustavien organisaatioiden yhteistyönä Sinisen biotalouden strateginen tutkimus- ja osaamisagenda. Tällä vaikutetaan tutkimusrahoituksen suuntaamiseen ja osallistutaan kansainvälisten tutkimusverkostojen muodostamiseen ja toimintaan.
Hallituksen puoliväliriihessä 2017 päätetyn mukaisesti tutkimus- ja osaamisagendan tulee olla valmis toukokuussa 2018.