Maanmittaus, paikkatiedot ja huoneistot

Kiinteistöjärjestelmä ja kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri ovat oleellinen osa yhteiskunnan perustietoinfrastruktuuria.

 • Paikkatietopoliittinen selonteko »

  Paikkatietopoliittinen selonteko linjaa, minkälaisia paikkatietoja yhteiskunnassa tarvitaan sekä miten niiden tuottamista, hallintaa ja jakelua kehitetään ja miten niiden käyttöä edistetään.

 • Paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen »

  Paikkatietoaineistojen yhteentoimivuutta ja käytettävyyttä edistetään laajana yhteistyönä.

 • Lainsäädäntö »

  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala huolehtii kiinteistöjärjestelmää, paikkatietoinfrastruktuuria ja maanmittausalan hallintoa koskevasta lainsäädännöstä.

 • Kiinteistöjärjestelmä ja maanmittaustoimitukset »

  Maanmittaustoimituksilla ja kiinteistöjen kirjaamispäätöksillä ylläpidetään kiinteistörekisteriä ja lainhuuto- ja kirjaamisrekisteriä.

 • Kartoitus ja kartat »

  Yleiset kartastotyöt ja valtakunnallisen maastotietojärjestelmän ylläpito muodostavat kansallisen paikantamisen ytimen.

 • Paikkatietotutkimus »

  Paikkatietotutkimus tukee innovaatioiden syntymistä ja maasto- ja kiinteistötietojärjestelmien ylläpitoa.

 • Huoneistotietojärjestelmä »

  Huoneistotietojärjestelmä muodostaa Suomeen uudenlaisen tietovarannon asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden omistuksista, panttauksista sekä rajoitusmerkinnöistä.