FI SV EN

Skogsbruk

Skogspolitikens huvudsakliga mål är att trygga förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk och mångsidig användning av skogen på ett sätt som gör verksamheten ekonomiskt lönsam och som bevarar skogarnas biologiska mångfald. Finlands skogspolitik leds av jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning. Skogspolitiska verktyg är lagstiftning, offentlig finansiering, informationsstyrning och institutionella arrangemang. Konsekvenserna, inflytandet och effektiviteten hos de politiska åtgärderna bedöms med hjälp av en systematisk granskningsmetod enligt teorin om politisk bedömning.

De centrala linjedragningarna för den finska skogspolitiken har sedan mitten av 1990-talet samlats ihop i ett nationellt skogsprogram. Det senaste nationella skogsprogrammet är den nationella skogsstrategin som arbetades fram 2015 (uppdaterades i 2019) och sträcker sig fram till 2025. Skogsstrategins vision lyder ”Hållbar vård och användning av skogar skapar ökad välfärd". Den nationella skogsstrategin arbetades fram på basis av den skogpolitiska redogörelsen som ska styra användningen av våra skogar fram till 2050.

På vår webbplats

Broschyr om den Uppdaterade versionen av den nationella skogsstrategin 2025
Uppdaterad version av den nationella skogsstrategin 2025 (Statsrådets principbeslut 21.2.2019)
Nationell skogsstrategi 2025
Skogspolitisk redogörelse 2050
Nationell skogsstrategi 2035

På andra webbplatser

Video: Skogarna i Finland – fulla av möjligheter

Lisätietoja

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162150  


Satu Rantala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162045