Valtioneuvoston asetus MMM/2023/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. +358 295 162 248

Asia

Euroopan unionin suorista viljelijätuista annetun lain (1332/2022) nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista. Asetus sisältäisi tarkemmat säännökset perustulotuen, uudelleenjakotulotuen, nuorten viljelijöiden tulotuen ja ekojärjestelmätuen myöntämisen yleisistä edellytyksistä, aktiiviviljelijästä, perustulotuen tukialueista ja perustulotuen enimmäismäärän jakamisesta tukialueille sekä perustulotuen hehtaarikohtaisesta määrästä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin uudelleenjakotulotuen ja nuorten viljelijöiden tulotuen tarkemmista ehdoista sekä tuen määrästä. Asetuksella säädettäisiin myös ekojärjestelmätuen eri ekojärjestelmien tarkemmista ehdoista, sitoumuskausista ja tuen määrästä. Valtioneuvoston asetus olisi tarkoitus antaa vuosittain. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Perustulotuki, uudelleenjakotulotuki, nuorten viljelijöiden tulotuki ja ekojärjestelmätuki ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamia tukia. Perustulotuesta, uudelleenjakotulotuesta, nuorten viljelijöiden tulotuesta ja ekojärjestelmätuesta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion talousarvion momentilta 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki). Vuoden 2023 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 520,600 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuonna 2023 perustulotukea varten enintään noin 292,6 miljoonaa euroa, uudelleenjakotulotukea varten enintään noin 26,0 miljoonaa euroa, nuorten viljelijöiden tulotukea varten enintään noin 13,1 miljoonaa euroa ja ekojärjestelmätukea varten enintään noin 86,0 miljoonaa euroa eli yhteensä noin 417,7 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot).

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen