Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/176

« Tasavallan presidentin esittely 23.3.2023 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 285/2022 vp; EV 263/2022 vp)

HE 285/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Eija Kirjavainen, Kalastusneuvos p.029 5162404
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kalastuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen