Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/176

« Tasavallan presidentin esittely 23.3.2023 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 285/2022 vp; EV 263/2022 vp)

HE 285/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 029 5162404

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kalastuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen