Valtuutus noottienvaihdon suorittamiseen MMM/2023/55

« Tasavallan presidentin esittely 23.3.2023 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Myönnetään valtuudet tehdä poroaitojen sijoittamisesta Angelin ja Vanhan Karigasniemen välisellä osuudella noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Juha Keski-Koukkari, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162196
Asia
Suomen ja Norjan välisen poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle tehdyn sopimuksen (SopS 92 ja 93/2016) 2 artiklan tarkemmasta toteutuksesta ja aidan sijainnista Suomen ja Norjan viranomaisten välillä saavutetun yhteisymmärryksen vahvistamiseksi oikeuspäällikkö Kaija Suvannolle tai hänen estyneenä ollessaan apulaisosastopäällikkö Anu Saarelalle myönnetään valtuudet tehdä noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä poroaitojen sijoittamisesta Angelin ja Vanhan Karigasniemen välisellä osuudella.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa oikeuspäällikkö Kaija Suvannon tai hänen estyneenä ollessaan apulaisosastopäällikkö Anu Saarelan tekemään noottienvaihdolla sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä poroaitojen sijoittamisesta Angelin ja Vanhan Karigasniemen välisellä osuudella
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen