Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/169

« Tasavallan presidentin esittely 23.3.2023 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta (HE 288/2022 vp; EV 336/2022 vp)

HE 288/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jussi Laanikari, p. 029 5162432

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen