Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/145

« Tasavallan presidentin esittely 23.3.2023 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 186/2022 vp; EV 331/2022 vp)

HE 186/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Tiina Pullola, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162108
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi, ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Tiedotteet