Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausunto MMM/2022/198

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa (EK 78/2022 vp; VNS 15/2022 vp)

VNS 15/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Karoliina Pilli-Sihvola, p. 029 5162100

Asia

Eduskunta on kirjelmässään hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton: eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa pöytäkirjaan

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen