Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausunto MMM/2022/198

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa (EK 78/2022 vp; VNS 15/2022 vp)

VNS 15/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Karoliina Pilli-Sihvola, Neuvotteleva virkamies p.029 5162100
Asia
Eduskunta on kirjelmässään hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton: eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen