Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausunto MMM/2022/113

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (EK 79/2022 vp; VNS 7/2022 vp)

VNS 7/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Heikki Granholm, Luonnonvaraneuvos p.029 5162130
Asia
Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston selonteosta Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen