Viran täyttäminen MMM/2023/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Elina Anttila, p. +358 295 162 163

Esitys

Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Heidi Alatalon 16.10.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: kirjaamo.vnk@gov.fi. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.