Ministeriön asetus MMM/2023/20

« Raha-asiainvaliokunta 7.12.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus zoonooseista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 33 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eveliina Palonen, p. +358 295 162 345

Asia

Zoonooseista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (316/2021) 33 §:n muutoksella on väliaikaisesti 10.2.2022 ja 31.12.2023 välisenä aikana mahdollistettu se, että Ruokavirasto voi harkinnanvaraisesti määrätä sikoja lopetettaviksi salmonellatapauksissa ja eläinten omistajalla on mahdollisuus saada salmonellatartunnan vuoksi lopetetuista sioista osittaista korvausta valtion varoista. Muutosasetuksen voimaatulosäännöstä muutettaisiin siten, että 33 §:n muutos olisi voimassa vuoden pidempään eli vuoden 2024 loppuun.

Harkinnanvaraiset korvaukset ovat eläintautilain 35 §:n mukaan pääsääntö valvottaviksi eläintaudeiksi nimettyjen tautien esiintyessä. Salmonella on valvottava eläintauti, mutta se on ollut mahdollista rajata korvausten ulkopuolelle pykälän nojalla annetulla asetuksella.

Muutoksen voimassaolon jatkamisen tavoitteena on turvata matalaan salmonellan esiintyvyyteen ja elintarviketurvallisuuden korkeaan tasoon tähtäävän sikojen salmonellavalvonnan jatkuminen. Väliaikaisen asetusmuutoksen voimassaoloaikana on tarkoitus valmistella pidempiaikainen ratkaisu salmonellariskin hallintaan.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.12.2023.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.