Ministeriön asetus MMM/2023/15

« Raha-asiainvaliokunta 7.12.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Hallitusneuvos Vilppu Talvitie, p. +358 295 162 417

Asia

Asetuksella säädettäisiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvien Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista.

Asetus tulisi voimaan 1.1.2024 ja olisi voimassa vuoden 2025 loppuun.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.