Valtioneuvoston asetus MMM/2024/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

1) Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttumisesta 3) Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. +358 295 162 468

Asia

Neuvottelukuntien kokoonpanoista poistettaisiin eläinsuojeluasiamies, jonka määräaikainen virka on lakannut 31.12.2023.

Asetukset on tarkoitettu voimaan 15. päivänä helmikuuta 2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetuksen seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetuksen tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.