Valtioneuvoston asetus MMM/2024/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2024 noudatettavasta menettelystä

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. +358 295 162 347

Asia

Vuoden 2024 maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna noudatettavasta menettelystä annettavalla asetuksella esitetään annettavaksi tarkempia säännöksiä hakemuksen siirtämisessä

noudatettavasta menettelystä siten, että hakemus voitaisiin siirtää kokonaan tai osittain maatilan uudelle haltijalle kuten aiemmin asiasta voimassa olleissa säädöksissä on säädetty.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 14.2.2024

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2024 noudatettavasta menettelystä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.