Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2022 13.40

Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontapalveluista

MMM valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2022 13.40