Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 18.1.2024 13.00

Kalatalouden edistämisvarojen vuoden 2024 määrärahan jakaminen

MMM raha-asiainvaliokunta 18.1.2024 13.00