FI SV EN

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen perustettu seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön apuna seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa.

Neuvottelukunta seuraa ja arvioi seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehittymistä yhteiskunnassa. Se tekee ministeriölle ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa lausuntoja seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevista hankkeista ja ehdotuksista. Neuvottelukunnalla on myös tärkeä tehtävä viranomaisten ja alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääjänä.

Neuvottelukunnan avulla halutaan lisätä tietoisuutta seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin merkityksestä ja eläinten arvostuksesta yhteiskunnassa sekä lisätä eettistä keskustelua hyvinvointikysymyksistä.

Neuvottelukunta on kokoonpanoltaan laajapohjainen. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat erilaisia seura- ja harrastuseläinten hyvinvointiin liittyviä tahoja, kuten harrastustoimintaa, viranomaisia, hyvinvoinnin tutkimusta ja vapaaehtoista eläinsuojelutyötä. Neuvottelukuntaa kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 12 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi neuvottelukunta kuulee asiantuntijoina eri alan käytännön toimijoita.

Neuvottelukunnan perustamisesta on säädetty valtioneuvoston asetuksella seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta (1174/2010). Neuvottelukunnan jäsenet asetetaan erillisellä päätöksellä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Ajankohtaista

Valtioneuvosto asetti 8.5.2024 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä asettanut valtioneuvoston asetuksen (1174/2010) mukaisen seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan toimikaudeksi 15.5.2024 – 14.5.2027.

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudelle 15.5.2024 – 14.5.2027

Neuvottelukunnan kokousmuistiot löytyvät hankerekisteristä

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2023

1/2023 (23.2.2023)

Neuvottelukunnan kannanotot 2023

Neuvottelukunnan kannanotto eläinsuojeluasiamiehen virasta (5.4.2023)

Elävien kohde-eläinten käyttö kiellettävä luolakoirien taipumuskokeissa (16.2.2023)

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2022

1/2022 (3.1.2022)
2/2022 (17.2.2022)

3/2022 (13.4.2022)
4/2022 (7.6.2022)
5/2022 (14.9.2022)
6/2022 (13.10.2022)
7/2022 (24.11.2022)

Neuvottelukunnan kannanotot 2022

Neuvottelukuntien yhteinen lausunto (6.6.2022);  Hyönteisten kasvatus ja käyttö Suomessa 

Neuvottelukunnan lausunto luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Neuvottelukunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Neuvottelukunnan kanta ilotulitteiden käytön haittoihin

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2020-2021

1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
1/2021 (III)
2/2021 (III)
1/2021 (IV)
2/2021 (IV)
3/2021
4/2021
 

Neuvottelukunnan kannanotot 2020-2021

Ehdotus eläinten verkkokaupan vähimmäisstandardeiksi
Neuvottelukunnan kannanotto EU-vieraslajilistan lemmikkieläinlajien kohtelusta (17.10.2020)
Neuvottelukunnan kannanotto lemmikkien hammashoidosta (15.10.2020)
Neuvottelukunnan kannanotto; Lemmikin hankkijan muistilista (15.10.2020)
Neuvottelukunnan kannanotto; Kissojen vapaan ulkoilun kieltämiseksi (21.1.2021)

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2019

1/2019
2/2019
3/2019 
4/2019
5/2019   
                                                                                                 

Neuvottelukunnan kannanotot 2019

Kanit tulee suojata tappavalta kalikivirukselta rokotteella

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2018

1/2018
2/2018
3/2018
4/2018

Neuvottelukunnan kannanotot 2018

Pyörätuolin käytön hyväksyttävyydestä pieneläimillä 12.2.2018
Jalostuksen eläimille aiheuttamiin hyvinvointiongelmiin puututtava aiempaa tehokkaammin 20.2.2018
Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 28.2.2018, eriävä mielipide
 

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2017

1/2017 (28.2.2017)
2/2017 (2.5.2017)
3/2017 (9.6.2017)
4/2017 (28.8.2017)
5/2017 (16.10.2017)

Neuvottelukunnan kannanotot 2017

Koirien tuonnissa kiinnitettävä huomiota eläintautien ehkäisemiseen (13.3.2017)
Luonnosta pyydettyjen eläinten ottaminen lemmikiksi kiellettävä (29.8.2017)
Metsästäjän oikeus tappaa villiintynyt kissa on poistettava metsästyslaista (20.12.2017)

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2016

1/2016 (4.2.2016)
2/2016 (17.3.2016)

3/2016 (19.4.2016)
4/2016 (9.6.2016)
5/2016 (14.9.2016)
6/2016 (2.11.2016)
7/2016 (8.12.2016)

Neuvottelukunnan kannanotot 2016

Kohde-eläinten hyvinvointiin kiinnitettävä huomiota koirakokeissa (1.4.2016)
Lemmikkieläinten eläinlääkäripäivystyksen siirto kunnalta yksityiselle voi heikentää lemmikkien hyvinvointia (27.6.2016)
Eläimellä on itseisarvo (2.11.2016)

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2015

1/2015 (2.6.2015)
2/2015 (17.9.2015)
3/2015 (4.11.2015)
4/2015 (16.12.2015)

Neuvottelukunnan kannanotot 2015

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan määritelmä eläinten hyvinvoinnille (17.9.2015)
Eläinten hyvinvoinnissa tarvitaan useita erilaisia toimijoita (11.11.2015)

Muualla verkossa

European Forum of Animal Welfare Councils
Seminaari kissojen hyvinvoinnista (21.11.2017)

Lisätietoja

Tiina Pullola, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162108   Sähköpostiosoite: