FI SV EN

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen perustettu seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön apuna seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa.

Neuvottelukunta seuraa ja arvioi seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehittymistä yhteiskunnassa. Se tekee ministeriölle ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa lausuntoja seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevista hankkeista ja ehdotuksista. Neuvottelukunnalla on myös tärkeä tehtävä viranomaisten ja alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääjänä.

Neuvottelukunnan avulla halutaan lisätä tietoisuutta seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin merkityksestä ja eläinten arvostuksesta yhteiskunnassa sekä lisätä eettistä keskustelua hyvinvointikysymyksistä.

Neuvottelukunta on kokoonpanoltaan laajapohjainen. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat erilaisia seura- ja harrastuseläinten hyvinvointiin liittyviä tahoja, kuten harrastustoimintaa, viranomaisia, hyvinvoinnin tutkimusta ja vapaaehtoista eläinsuojelutyötä. Neuvottelukuntaa kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 12 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi neuvottelukunta kuulee asiantuntijoina eri alan käytännön toimijoita.

Neuvottelukunnan kokoonpano löytyy hankerekisteristä.

Neuvottelukunnan perustamisesta on säädetty valtioneuvoston asetuksella seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta (1174/2010). Neuvottelukunnan jäsenet asetetaan erillisellä päätöksellä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2016:

1/2016, 4.2.2016
2/2016, 17.3.2016

Neuvottelukunnan kannanotot 2016:

Kohde-eläinten hyvinvointiin kiinnitettävä huomiota koirakokeissa, 1.4.2016

 

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2015:

1/2015, 2.6.2015
2/2015, 17.9.2015
3/2015, 4.11.2015
4/2015, 16.12.2015
 

Neuvottelukunnan kannanotot 2015:

Eläinten hyvinvoinnissa tarvitaan useita erilaisia toimijoita, 11.11.2015

 

Muualla verkossa:
European Forum of Animal Welfare Councils http://www.eurofawc.com/home/1

Lisätietoja

Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos 
MMM, Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö 0295162234