FI SV EN

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen perustettu seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön apuna seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa.

Neuvottelukunta seuraa ja arvioi seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehittymistä yhteiskunnassa. Se tekee ministeriölle ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa lausuntoja seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevista hankkeista ja ehdotuksista. Neuvottelukunnalla on myös tärkeä tehtävä viranomaisten ja alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääjänä.

Neuvottelukunnan avulla halutaan lisätä tietoisuutta seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin merkityksestä ja eläinten arvostuksesta yhteiskunnassa sekä lisätä eettistä keskustelua hyvinvointikysymyksistä.

Neuvottelukunta on kokoonpanoltaan laajapohjainen. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat erilaisia seura- ja harrastuseläinten hyvinvointiin liittyviä tahoja, kuten harrastustoimintaa, viranomaisia, hyvinvoinnin tutkimusta ja vapaaehtoista eläinsuojelutyötä. Neuvottelukuntaa kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 12 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi neuvottelukunta kuulee asiantuntijoina eri alan käytännön toimijoita.

Neuvottelukunnan perustamisesta on säädetty valtioneuvoston asetuksella seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta (1174/2010). Neuvottelukunnan jäsenet asetetaan erillisellä päätöksellä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2017

1/2017 (28.2.2017)
2/2017 (2.5.2017)
3/2017 (9.6.2017)

Neuvottelukunnan kannanotot 2017

Koirien tuonnissa kiinnitettävä huomiota eläintautien ehkäisemiseen (13.3.2017)
Luonnosta pyydettyjen eläinten ottaminen lemmikiksi kiellettävä (29.8.2017)

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2016

1/2016 (4.2.2016)
2/2016 (17.3.2016)

Neuvottelukunnan kannanotot 2016

Kohde-eläinten hyvinvointiin kiinnitettävä huomiota koirakokeissa (1.4.2016)

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2015

1/2015 (2.6.2015)
2/2015 (17.9.2015)
3/2015 (4.11.2015)
4/2015 (16.12.2015)

Neuvottelukunnan kannanotot 2015

Eläinten hyvinvoinnissa tarvitaan useita erilaisia toimijoita (11.11.2015)

Muualla verkossa

European Forum of Animal Welfare Councils
Seminaari kissojen hyvinvoinnista (21.11.2017)

Lisätietoja

Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos 
MMM, Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö 0295162234   etunimi.sukunimi@mmm.fi