Hyppää sisältöön
Media

Biomassa-atlas – Tietoa biomassojen saatavuudesta

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus sekä Suomen ympäristökeskus, Tapio Oy, Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Itä-Suomen yliopisto

Hankkeen perustiedot

Kesto: 20152018

Biotalouden toimijat tarvitsevat luotettavaa, laadukasta ja ajantasaista tietoa biomassoista. Biomassa-atlas on biomassojen kestävää käyttöä edistävä verkkopalvelu. Biomassa-atlaksen avulla voi tutkia hyödynnettävissä olevia biomassoja ja niiden sijaintia kartalla. Käyttäjä voi laskea kartalta rajaamaltaan alueelta biomassojen määrän, yhdistää biomassa-aineistoon muita aineistoja ja tarkastella niiden avulla käytön rajoituksia. Tiedot voi tulostaa raporttiin, ja viedä sen sovelluksesta ulos jatkokäyttöä varten.

Biomassa-atlaksen ydintä ovat biomassoja koskevat paikkatietoaineistot. Tarkkaa paikkatietoa tarjotaan metsä- ja peltovarannosta ja tuotannon sivuvirroista, lannasta, teollisuuden biohajoavista jätteistä ja yhdyskuntien biojätteistä. Eri biomassajakeita tulee tarjolle karttatasoina noin 200. Biomassa-atlaksen nettiselaimessa toimiva käyttöliittymä tarjoaa helpon pääsyn tiedon ja analyysien äärelle. Biomassojen tietolähteet ja laskentaperusteet löytyvät läheltä tietoa.

Biomassoja koskevia paikkatietoaineistoja tuotetaan useassa eri tutkimuslaitoksessa ja aineistojen tietosisältö vaihtelee. Yhteiskäyttöä varten aineistoista johdetaan yhteiset biomassaa koskevat ominaisuustiedot. Aineistojen tuotantoa ja päivitystä varten ohjelmoidaan työkalut, joilla alkuperäisistä tietolähteistä saadaan tuotettua Biomassa-atlakseen sopivat biomassapaikkatiedot ja tietolähteiden dataan tulevat päivitykset saadaan siirrettyä säännöllisin väliajoin Biomassa-atlakseen.

Aluksi Biomassa-atlaksesta tulee verkkopalvelu, jolla aineistoja pääsee katsomaan, rajaamaan ja tekemään kevyitä analyyseja. Aineistojen tuotantoprosesseista raakadatasta biomassakarttatasoiksi tehdään sujuvia. Sovellus rakennetaan siten, että siihen voidaan jatkossa tuoda uusia aineistoja ja työkaluja kehittyneempään laskentaan, esimerkiksi malleja, joilla voidaan arvioida biomassojen käytön vaikutuksia kestävään kehitykseen.

Biomassa-atlasta testataan ja rakennetaan yhdessä käyttäjien kanssa. Eri vaiheissa pyydetään palautetta ja pyritään vastaamaan käyttäjien toiveisiin. Ensimmäisen vaiheen toteutuksessa huomioidaan, että jatkossa Biomassa-atlakseen voidaan tuoda uusia aineistoja ja analyyseja. Sovelluksen jatkokehitysmahdollisuudet turvataan teknisesti ja sopimusten kautta.

Rahoitus: 610 000 €

Ota yhteyttä: tutkija Eeva Lehtonen, p. 029 5326 317, etunimi.sukunimi@luke.fi

Hankkeen verkkosivut: biomassa-atlas.fi