Hyppää sisältöön
Media

Ensiharvennusten laadunvalvontaa parannetaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2023 13.26
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen metsäkeskus käynnistävät uuden puunkorjuun laadun seurantamenetelmän kehittämisen ensi syksynä. Ensimmäiset muutokset puunkorjuun laadunvalvontaan Metsäkeskus tekee jo tänä vuonna.

Suomen metsäkeskus teki viime vuonna Keski-Suomessa puunkorjuun laadun erillisselvityksen. Selvityksen tulokset poikkesivat korjuujäljen vuotuisen seurannan tuloksista ja niiden paikkansapitävyyttä on kritisoitu.

Tämän vuoksi Metsäkeskus on arvioinut myös maa- ja metsätalousministeriön tarkastusmääräykseen perustuvaa vuotuisen korjuujäljen valtakunnallista seurantamenetelmää. Metsäkeskus selvitti korjuujäljen tarkastuksessa mitattujen puustotunnusten tilastollista luotettavuutta koealaotannan näkökulmasta.

Tässä työssä havaittiin, että jäljellejäävän puuston suhteen ensiharvennuskohteiden korjuujäljen laadun arvostelu ei anna luotettavaa kuvaa nykyisellä koealaotantaan perustuvalla menetelmällä. 

Korjaavana toimenpiteenä vuonna 2023 Metsäkeskus lisää korjuujäljen tarkastuksissa yksittäiseltä kuviolta mitattavien koealojen määrää nykyisestä. Tällä pyritään parantamaan arvioinnin luotettavuutta. Vuoden 2023 tarkastuksissa ei käytetä dronekuvilta tuotettua aineistoa, vaan korjuujäljen tarkastukset perustuvat ainoastaan maastossa tehtäviin mittauksiin.

Mittausmenetelmä tarkasteluun

Vuoden 2023 korjuujäljen tulosten valmistumisen yhteydessä tarkastellaan uudelleen korjuujäljen mittausmenetelmän luotettavuutta. Samoin selvitetään, voidaanko koealakokoa kasvattamalla parantaa mittausten luotettavuutta. Tarkasteluiden perusteella maa- ja metsätalousministeriö arvoi, onko korjuujäljen seurannassa tarvetta ulkopuoliselle arvioinnille.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsäkeskus pitävät välttämättömänä uuden puunkorjuun laadun seurantamenetelmän kehittämistä. Kehitystyö käynnistyy syksyllä 2023 ja siihen osallistuvat myös tutkimuslaitokset ja puunkorjuun keskeiset toimijat. Tavoitteena on, että uusi nykyistä kattavampi ja vakioitu menetelmä olisi käytössä vuonna 2026.

- Hyvä metsänhoidon laatu on kaikille metsäalan toimijoille, maanomistajille ja koko yhteiskunnalle tärkeää. Lainvalvonnan rooli on tukea tätä tavoitetta laadukkaalla ja läpinäkyvällä valvonnalla. On selvää, että puunkorjuun laadun valvontamenetelmät tarvitsevat ajoittain uudistamista. Keski-Suomen erillisselvitys osoittaa, että uudistuksia tarvitaan sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä, sanoo metsäneuvos Erno Järvinen maa- ja metsätalousministeriöstä. 

Lisätietoja

  • yksikönpäällikkö Erno Järvinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2150, erno.jarvinen@gov.fi
  • metsäjohtaja Anna Rakemaa, Suomen metsäkeskus, p. 040 352 9080, anna.rakemaa@metsakeskus.fi
Metsät