Hyppää sisältöön
Media

EU:n maatalousministerien kokouksen aiheena maaperän hiilensidonta ilmastonmuutoksen hillitsijänä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.9.2019 9.18
Tiedote

EU:n maatalousministerit keskustelevat epävirallisessa kokouksessaan Helsingissä 22.–24. syyskuuta maaperän hiilensidonnasta maatalouden ilmastotoimena. Lisäksi ministerit tutustuvat suomalaiseen maatilaan ja metsänhoitokohteeseen. Kokousta isännöi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Suomi pitää maaperän hiilensidontaa maatalousmailla yhtenä avainkeinona, jolla voitaisiin vähentää maatalouden hiilipäästöjä. Sopivilla viljelymenetelmillä ja maankäytön ratkaisuilla pellot voivat sitoa nykyistä enemmän hiiltä ilmakehästä ja toimia myös merkittävinä hiilivarastoina.

Viime vuosikymmeninä peltojen hiilivarastot ovat EU:ssa yleisesti pienentyneet. Epävirallisessa kokouksessaan Helsingissä EU:n maatalousministerit keskustelevat siitä, miten hiilensidontaa maataloudessa voitaisiin parhaiten edistää muun muassa tulevalla yhteisellä maatalouspolitiikalla vuoden 2020 jälkeen.

”Maatalouden ydintehtävä on tuottaa ravitsevaa ruokaa kestävästi. Maatalouspolitiikan keinoin on kuitenkin torjuttu ilmastonmuutosta ja ympäristöhaasteita jo pitkään. Viljelijöiden aktiivinen rooli ilmastohaasteiden ratkaisijana on keskeinen, siksi haluamme lisätä keskustelua hiilensidonnan tuomista mahdollisuuksista.”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

Maatalousministereiden keskustelulla edistetään neuvotteluja EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteesta. Suuri osa EU:n jäsenmaista on valmiita tavoittelemaan hiilineutraaliutta eli päästöjen ja hiilinielujen tasapainoa vuoteen 2050 mennessä. Suomen tavoitteena on saavuttaa sopu ilmastotavoitteesta puheenjohtajakautensa aikana.

Suomalaiset maa- ja metsätalouden erityispiirteet esiin

Ministerit vierailevat myös maitotilalla ja metsänhoitokohteessa. Vierailuilla esitellään suomalaisen kestävän maatalouden ja metsätalouden erityispiirteitä. Maitotilalla tutustutaan muun muassa eläinten hyvinvointiin ja terveyteen sekä nurmen merkitykseen suomalaisessa maidontuotannossa.

”Suomalaiset käytännöt muun muassa eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi ovat maailman kärkiluokkaa. Vierailut eri jäsenmaissa ovat erinomainen tilaisuus jakaa kokemuksia maiden välillä sekä näyttää, miten erilaisissa olosuhteissa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa toteutetaan”, maa- ja metsätalousministeri Leppä toteaa.

Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1.7.–31.12.2019. Suomi järjestää puheenjohtajakaudellaan kuusi epävirallista ministerikokousta Finlandia-talossa Helsingissä.

Helsingin epävirallisia ministerikokouksia seuraamaan haluavien median edustajien on akkreditoiduttava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouksen alkua. Epäviralliseen maatalousministerikokoukseen akkreditoituminen päättyy perjantaina 6.9. klo 16.00 Suomen aikaa (EEST). Kansainvälisen median edustajille järjestetään kokouksen yhteydessä tutustumismatka suomalaisen biotalouden (mm. biopolttoaineet, maatalous) eri osa-alueita edustaviin kohteisiin 23.9.

Kokouksen ohjelma

Median alustava aikataulu

Median akkreditointi

Kestävät kokousjärjestelyt

Lisätietoja:

Yksikönpäällikkö Ahti Hirvonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2337
Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 400 5193
Johtava asiantuntija Pekka Väisänen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 480 (haastattelupyynnöt ja median tutustumismatka)