Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ilkka Mäkelä nimitetty ruokaketjun selvitysmieheksi

Maa- ja metsätalousministeriö
21.4.2017 14.00
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvitysmiehen, jonka tehtävänä on laatia toimenpide-ehdotukset ruokaketjun toiminnan kehittämiseksi ja elintarvikeviennin edistämiseksi. Selvitysmiehenä toimii 30.6.2017 asti Ilkka Mäkelä.

Nyt tehtävän selvityksen tavoite on edistää Ruoka2030 ruokapoliittisen selonteon toimeenpanoa ja hallitusohjelman tavoitetta parantaa ulkomaankaupan vaihtotasetta elintarvikevientiä lisäämällä. Näiden tavoitteiden toteuttamisen katsottiin edellyttävän uudenlaisen yhteistoimintamallin luomista, ruokaketjun eri toimijoiden välisen yhteistoiminnan aktivointia sekä yksilöityjä toimenpiteitä hallinnollisen taakan keventämiseksi.

– Ruokapoliittisen selonteon toimeenpano on nyt käynnistynyt ja selvitys on siinä yksi askel. Suomalaisen ruokaketjun kilpailukyvyn, kannattavuuden ja kasvun kannalta keskeistä on korkealaatuisten elintarvikkeiden arvonlisän kasvattaminen, sanoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Selvityshankkeella halutaan edistää ruokaketjun eri toimijoiden yhteistoimintaa. Ruokaketjulla tarkoitetaan kaikkia ruoka-alan toimijoita ruoantuotannon, jalostuksen, kaupan ja kulutuksen eri vaiheissa. Selvityshankkeessa laaditaan toimenpide-ehdotukset ruokaketjun arvonlisän kasvattamiseksi ja yritysten elintarvikevientiyhteistyön parantamiseksi sekä kartoitetaan, millaisia lainsäädännön tai muita kehittämistarpeita näiden tavoitteiden saavuttaminen mahdollisesti edellyttää.

Selvitysmies kerää kevään aikana laajasti ruokaketjun eri toimijoilta esitykset ja tekee niiden pohjalta toimenpide-ehdotukset ketjun toiminnan kehittämiseksi ja uusien toimintamallien luomiseksi. Selvityksen on tarkoitus valmistua kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ruokaketjun selvitysmies Ilkka Mäkelä, p. 050 0831 116, ilkkak.makela(at)gmail.com
ministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

Ruokapoliittinen selonteko maa- ja metsätalousministeriön verkkopalvelussa

Kimmo Tiilikainen Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen