Hyppää sisältöön
Media

Joutoalueiden metsitystuki päättyy - siirtymävaihetta koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.8.2023 13.03
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta laiksi, jolla säädettäisiin metsitystukijärjestelmän päättymiseen liittyvästä siirtymävaiheesta. Lausuntoaika päättyy 1.9.2023.

Metsitystukea on myönnetty vuodesta 2021 lähtien joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja turvetuotannosta poistuneiden alueiden metsittämiseen. Metsitystä koskevan määräaikaisen lain voimassaolo päättyy vuoden 2023 lopussa. 

Metsitystukea voi hakea Suomen metsäkeskuksesta vuoden 2023 loppuun saakka. Metsäkeskus käsittelee hakemukset ja tekee niitä koskevat tukipäätökset käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa kesäkuun 2024 loppuun mennessä. 

Lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä säädettäisiin metsitystukijärjestelmän päättymiseen liittyvästä siirtymävaiheesta. Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa voimassaolevan tukijärjestelmän nojalla myönnettyjen metsityskorvausten ja hoitopalkkioiden maksatus. Lisäksi säädettäisiin tuensaajia koskevan metsitysvelvoitteen jatkumisesta siirtymävaiheen ajan. Tuensaajalla olisi velvoite huolehtia metsitetyn alueen taimikon alkuvaiheen kehityksestä sekä säilyttää metsitetty alue metsämaana. Tämän vuoksi lain voimassaoloaikaa jatkettaisiin vuoden 2038 loppuun saakka, jolloin viimeistenkin metsityshankkeiden metsitysvelvoite päättyy. 

Esitys on lausuntokierroksella 11.8.-1.9.2023.

Lausuntopyyntö
Metsäkeskuksen uutinen

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

  • Ministerin erityisavustaja Tapio Luoma-aho, p. 050 4727040
  • Neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, p. 029 5162 350
  • Lainsäädäntöneuvos Outi Kumpuvaara, p. 029 5162 234
    sähköpostit: etunimi.sukunimi@gov.fi
Lainsäädäntö Metsät