Hyppää sisältöön
Media

Kansliapäällikkö Husu-Kallio Erämessuilla Riihimäellä: Erätaloudella entistä suurempi rooli

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2016 14.41
Tiedote

Erätalouden kehittämiseen tulee Suomessa keskittyä jatkossa entistä vahvemmin. Riistatalouden hyvinvointivaikutukset sekä liiketoimintamahdollisuudet ovat näkyvästi esillä myös Erämessuilla 9.–12. kesäkuuta Riihimäellä.

– Erätalous on jo nyt merkittävä biotalouden osa-alue ja meidän on osaltamme luotava mahdollisimman hyvät edellytykset sen kehittymiselle, sanoi kansainväliset Riihimäen Erämessut torstaina 9. kesäkuuta avannut maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Perinteisen kala- ja riistakantojen käytön ja hoidon järjestämisen lisäksi panostetaan liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen yhdessä eräalan yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kuten juuri ilmestynyt Luonnonvarakeskuksen Luken selvitys osoittaa metsästyksen talousvaikutukset ovat mittavat.

– Metsästäjien rahankäytöllä on suuret työllisyyttä edistävät vaikutukset. Vastaavien työllisyysvaikutusten aikaansaamiseksi tarvittaisiin Luonnonvarakeskuksen juuri julkaistun selvityksen mukaan satoja uusia pieniä yrityksiä tai jokin suurinvestointi, kuten uusi biotuotetehdas, Husu-Kallio sanoi.

– Tarvitsemme lisää nuoria ja naisia näiden hienojen harrastusten pariin. Toivonkin, että metsästys- ja kalastus harrastuksina vahvistuvat ja moni saa myös täältä messuilta innostuksen siemenen, Husu-Kallio kannusti.

Metsästyslainsäädäntöä ajantasaistetaan

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan useita lainsäädäntöuudistuksia. Juuri nyt on lausunnolla metsästysasetuksen muutosehdotus, jossa merkittävin uudistus on hirvenmetsästyksen alun siirtäminen suurimmassa osassa maata aikaisempaa myöhemmäksi lokakuun toiseen lauantaihin. Valmisteilla on myös metsästyslain osauudistus, joka pyritään saamaan eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä.

– Uudistuksilla on tarkoitus purkaa byrokratiaa ja viedä nopeasti eteenpäin asioita metsästäjäkunnan toiveiden mukaan, Husu-Kallio sanoi.

Sikaruttoa torjutaan lainsäädännöllä ja tiedottamisella

Myös kasvanut sikaruttouhka on otettu metsästyslainsäädännössä huomioon. Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta riski taudin leviämisestä Suomeen on kasvanut.  Ministeriö valmisteli kevään aikana metsästyslainsäädännön pykälämuutokset, joilla villisian rauhoitusaika kumottiin. Lisäksi sallitaan kiinteän keinovalon käyttö villisian metsästyksessä ruokintapaikalla ja myös aitausta voidaan käyttää villisian pyyntivälineenä. Uudet säädökset tulevat voimaan 15. kesäkuuta.

Erämessujen Biotalous-osastolla Eviran asiantuntijat kertovatkin sikarutosta. Samoin uusi kalastuslaki ja vaelluskalat on yksi messujen keskeinen teema. Kalastuslaista saa tietoa niin ministeriön, Metsähallituksen kuin Kalatalouden Keskusliiton ja Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön osastoilla sekä ohjelmalavojen esityksistä.

Maa- ja metsätalousministeriö esittelee yhdessä hallinnonalansa organisaatioiden kanssa biotaloutta Erämessuilla Riihimäellä 9.–12.6.2016. Biotalous-osastolla A26 jaetaan tietoa kalastuksesta, metsästyksestä, retkeilystä ja kartoista. Erämessujen biotalous-osaston toteuttavat maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Maanmittauslaitos, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus Luke, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sekä yhteistyökumppanit.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910

Biotalous Kalat Metsästys Riista