Hyppää sisältöön
Media

Käytännönläheisillä kehittämistoimilla kohti ilmastokestävää maankäyttöä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2021 13.41
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen 38:lle maankäyttösektorin ilmastotoimikokonaisuuteen kuuluvalle Hiilestä kiinni -kehittämishankkeelle. Rahoitusta myönnettiin vuosille 2021–2023 yhteensä 10,4 miljoonaa euroa. Hankkeet tukevat maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä uusien ilmastokestävien toimintatapojen käyttöönotossa.

Rahoitettavaksi haettiin tutkimustietoon perustuvia käytännönläheisiä hankkeita, joilla edistetään ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä maankäyttösektorin toimia. Haku keräsi runsaat 80 hakemusta. Valitut hankkeet edistävät muun muassa seuraavia hallitusohjelman mukaisen Hiilestä kiinni -kokonaisuuden tavoitteita:

 • metsien kasvun ja terveyden edistäminen

 • turvepeltojen ilmastokestävyyden edistäminen

 • viljelyn monipuolistaminen mukaan lukien kotimaisten proteiinikasvien viljely ja jalostus

 • suonpohjien kestävä jatkokäyttö

 • ilmastokosteikkojen rakentaminen ja kasvualustojen kehittäminen

 • maaperätiedon tarkentaminen sekä metsäkasvillisuuden ja peltobiomassan kartoittaminen

 • ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korostaa kehittämishankkeiden roolia ilmastotoimien etenemisessä. Hankkeilla on suuri merkitys, kun tutkimustietoon pohjautuvia ratkaisuja sovelletaan käytännön työhön.

–Tuemme nyt monia käytännöllisiä hankkeita, joiden avulla esimerkiksi vähennetään turvepeltojen ja -maiden päästöjä sekä edistetään metsien kasvua ja hiilensidontaa. Mukana on myös useita puun pitkäaikaisia käyttömahdollisuuksia edistäviä hankkeita. Kokonaiskestävyys on tekemisen lähtökohtana. Kun ilmastotyössä otetaan huomioon myös taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, saadaan aikaan kestäviä tuloksia, ministeri Leppä painottaa.

Hankkeet yhdistävät tutkimuksen ja monipuolisen käytännön osaamisen

Haun teemoissa painotettiin seuraavia toimia: maaperän ja puuston hiilinielujen ja -varastojen ylläpito ja vahvistaminen, kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen, maa- ja metsätalouden sopeutuminen ja varautuminen ilmastonmuutokseen sekä maaperä- ja muun tiedon tuottaminen ja käyttö ilmastotoimien tukena.

– Rahoitettavat hankkeet vastaavat näihin toimiin monipuolisesti ja hankkeiden toteuttajina on toivotulla tavalla runsaasti tutkimuslaitosten, yliopistojen, yritysten ja yhdistysten yhteenliittymiä, kertoo johtava asiantuntija Jaakko Nippala maa- ja metsätalousministeriöstä.

Korkeatasoinen tutkimus yhdistyy hankkeissa käytännön toimijoiden monipuoliseen osaamiseen ja vahvistaa tutkimustiedon hyödyntämistä. Maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamista edistävät lisäksi yksityisten toimijoiden merkittävät panostukset Hiilestä kiinni -hankkeisiin.

Rahoitettavia hankkeita valittaessa painotettiin erityisesti hankkeiden käytännönläheisyyttä ja sitä, kuinka hyvin hankkeet edistävät Hiilestä kiinni -kokonaisuuden tavoitteita. Hankkeiden tuli lisäksi edistää tasapainoisesti kestävän kehityksen eri osa-alueita. Maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä tehtyyn arviointiin osallistui myös ympäristöministeriön ja ELY-keskusten asiantuntijoita.

Hiilestä kiinni -kehittämishankkeille suunnitellaan avattavaksi syksyllä 2021 vielä toinen haku, jonka teemoja valmistellaan parhaillaan yhdessä sidosryhmien kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämään maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -kokonaisuuteen kuuluu myös laaja, tieteidenvälinen tutkimus- ja innovaatio-ohjelma sekä tieto-ohjelma. Hiilestä kiinni -tavoitteita toteutetaan hankkeiden lisäksi muun muassa uusilla tuhkalannoitus- ja metsitystukisäädöksillä sekä Metsähallitusta koskevilla uusilla omistajapoliittisilla linjauksilla. Toimenpiteiden tavoiteltu nettovaikutus on vähintään 3 Mt CO2-ekvivalenttia vuodessa vuonna 2035. Käynnistetyt toimet tulevat osaksi vuoden 2021 loppuun mennessä valmisteltavaa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa (MISU).

Luettelo rahoitettavista kehittämishankkeista 

Lisätietoja:

 • johtava asiantuntija Jaakko Nippala p. 029 516 2119 ja erityisasiantuntija Anna Salminen,
  p. 029 516 2002, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

 • ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868, teppo.sakkinen(at)tem.fi

Jari Leppä Luonto ja ilmasto Metsät Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen